DOI: 10.5553/TO/156850122018018003007

Tijdschrift voor OmgevingsrechtAccess_open

Van de uitgever

Handboek Omgevingswet

DOI
Toon PDF Toon volledige grootte
Statistiek Citeerwijze
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.
Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel
, 'Handboek Omgevingswet', TO 2018-3, p. 149-150

Dit artikel wordt geciteerd in

   Sinds 2016 zijn wij (Boom juridisch) samen met een redactie bestaande uit Chris Backes, Henk Gierveld, Tonny Nijmeijer en Marleen van Rijswick bezig met de ontwikkeling van een omvangrijk handboek over de nieuwe Omgevingswet. Circa dertig auteurs hebben inmiddels toegezegd een deel van het boek en/of de cahiers te gaan verzorgen.

  • Inhoudsopgave

   Om u een beeld te geven van de onderwerpen van het Handboek Omgevingswet treft u in deze aflevering een overzicht van de inhoud van het handboek en de separate cahiers voor zover thans bekend:

   Deel I Totstandkoming, systeem en doelen van de Omgevingswet

   1. Stelselherziening van het omgevingsrecht

   2. Systeem, toepassingsgebied en doelen van de Omgevingswet

   3. Uitoefening taken en bevoegdheden van bestuursorganen

   4. Rol van de rechter in het omgevingsrecht

   5. Europese en internationale dimensie

   Deel II De kerninstrumenten

   1. Omgevingsvisie

   2. Programma’s

   3. Omgevingsplan

   4. Omgevingsverordening

   5. Waterschapsverordening

   6. Algemene rijksregels

   7. Omgevingsvergunning

   8. Projectbesluit

   Deel III De ondersteunende instrumenten en het overgangsrecht

   1. Gedoogplichten

   2. Grondexploitatie

   3. Onteigening

   4. Financiële bepalingen (hoofdstuk 13 Ow)

   5. Schade

   6. Adviesorganen en adviseurs

   7. Milieueffectrapportage

   8. Handhaving

   9. Bevoegdheden in bijzondere omstandigheden

   10. Procedures

   11. Overgangsrecht

   De cahiers

   • Ow en klimaat

   • Ow en water

   • Ow en natuurbescherming

   • Ow en ruimte

   • Ow en milieu

  • De auteurs

   Inmiddels bestaat het auteursteam uit zo’n dertig personen, die allen hun sporen in het omgevingsrecht ruimschoots hebben verdiend. Daartoe behoren onder meer:

   Chris Backes, Marlon Boeve, Berthy van den Broek, Marie-Anna Bullens, Godert van der Feltz, Annelies Freriks, Henk Gierveld, Kars de Graaf, Frank Groothuijse, Jade Gundelach, Herman Havekes, Jaap Hoekstra, Jeroen Huijben, Julian Kevelam, Daan Korsse, Tijn Kortmann, Valérie van het ’t Lam, Daniëlla Nijman, Tonny Nijmeijer, Bert Rademaker, Marleen van Rijswick, Liesbeth Schippers, Ben Schueler, Jacques Sluijsmans, Marcel Soppe, Gerrit van der Veen, Wilco de Vos en Willem Wensink.

   De bedoeling is dat de verschillende onderwerpen van het Handboek Omgevingswet worden geschreven door dé auteur op dat specifieke deelterrein.

  • Voorpublicatie artikel over de totstandkoming, het systeem en de doelen van de Omgevingswet van Harald Oldenziel en Wilco de Vos

   Aangezien de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog enige tijd op zich laat wachten, hebben wij in overleg met de redactie en de auteurs van het Handboek Omgevingswet en de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht besloten over te gaan tot een voor zover ons bekend binnen het juridisch discours unieke stap: wij gaan een deel van de hoofdstukken en commentaren uit het handboek als openaccesspublicaties voorpubliceren in de online van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht. De publicaties vallen onder verantwoordelijkheid van de redactie van het handboek en uitdrukkelijk niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van het tijdschrift, tenzij anders vermeld.
   Als eerste voorpublicatie (bij TO 2017, afl. 4) is het artikel van Herman Havekes en Willem Wensink over de waterschapsverordening op grond van de Omgevingswet verschenen.
   Als tweede voorpublicatie (bij TO 2018, afl. 1) is het artikel van Godert van der Feltz over het Besluit activiteiten leefomgeving verschenen.
   De derde voorpublicatie – het artikel van Harald Oldenziel en Wilco de Vos over de totstandkoming, het systeem en de doelen van de Omgevingswet – treft u als online artikel bij deze aflevering.

   Voor reacties, opmerkingen en suggesties houd ik mij gaarne aanbevolen.

   Wirt Soetenhorst


Print dit artikel