To_omslag_large
Rss

Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2022 Alle samenvattingen uitklappen

Mr. H.A.J. (Henk) Gierveld
Mr. H.A.J. Gierveld is voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.
Redactioneel

Stand van zaken jurisprudentie Dienstenrichtlijn. En hoe straks onder de Omgevingswet?

Trefwoorden ruimtelijke ordening, Appingedam, Midden-Groningen, Deutscher Naturschutzring
Auteurs Mr. dr. H.J. (Henk) de Vries
SamenvattingAuteursinformatie

    Het redactioneel bespreekt de stand van zaken van de jurisprudentie over de Dienstenrichtlijn en de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de Dienstenrichtlijn.


Mr. dr. H.J. (Henk) de Vries
Mr. dr. H.J. de Vries is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en annotator van het Tijdschrift voor Bouwrecht. Hij is verbonden aan Van Gelder & De Vries Omgevingsrecht.
Artikel

Access_open Sturing en toezicht door Rijk en provincie op gemeentelijke besluiten onder de Omgevingswet: van bestuurlijke afwegingsruimte naar meer regie?

Trefwoorden ruimtelijke ordening, interbestuurlijk toezicht, omgevingsplan, omgevingsvergunning
Auteurs Mr. dr. R. (Rogier) Kegge
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel gaat over het interbestuurlijk toezicht op het gemeentelijke omgevingsplan en de gemeentelijke omgevingsvergunning. Uit recent onderzoek is gebleken dat het huidige interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening tekortschiet en hierdoor is er hernieuwde aandacht voor regie vanuit het Rijk en de provincie in de ruimtelijke ordening. Centraal staat de vraag of het interbestuurlijk toezicht in de Omgevingswet toereikend is om te voorzien in meer regie vanuit Rijk en provincie op de gemeentelijke ruimtelijke ordening.


Mr. dr. R. (Rogier) Kegge
Mr. dr. R. Kegge is universitair docent bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht, aan de Universiteit Leiden.
Artikel

Omgevingswet en mobiliteit: verduurzaming van woon-werkverkeer en zakelijk verkeer door middel van het Besluit werkgebonden personenmobiliteit

Trefwoorden klimaat, reductie, auto, mobiliteit, verkeer
Auteurs Mr. J.R. (Jan Reinier) van Angeren en Mr. dr. V.M.Y. (Valérie) van ’t Lam
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel bespreken de auteurs de juridische grondslag van de verplichtingen van het Besluit werkgebonden personenmobiliteit en wat de consequenties zijn voor de praktijk. Dit besluit verplicht ondernemingen met meer dan honderd werknemers onder meer om gegevens aan te leveren over het woon-werkverkeer en zakelijke verkeer van werknemers. Ook komt er een gezamenlijk CO2-plafond voor werkgevers met honderd of meer werknemers.


Mr. J.R. (Jan Reinier) van Angeren
Mr. J.R. van Angeren is advocaat bij Stibbe.

Mr. dr. V.M.Y. (Valérie) van ’t Lam
Mr. dr. V.M.Y. van ’t Lam is advocaat bij Stibbe.
Artikel

Access_open Omgevingswetgeving: een puzzel voor zeer gevorderden

Trefwoorden Omgevingswet, wetgevingskwaliteit, Tracéwet, wetgevingsopdracht
Auteurs Mr. H.A.J. (Henk) Gierveld
SamenvattingAuteursinformatie

    De auteur gaat in deze bijdrage in op de kenbaarheid en uitvoerbaarheid van de Omgevingswet. Dit wordt besproken aan de hand van de voorlichting van de Afdeling advisering uit 2012, die belangrijke aanbevelingen aan de regering bevatte voor de opzet van de nog te ontwerpen omgevingswet. Ook gaat de auteur in op de eisen die worden gesteld aan wetgeving, de gevolgen van de systematiek van het werken met wetgevingsopdrachten, en op de opbouw van een aantal sectorale wetten.


Mr. H.A.J. (Henk) Gierveld
Mr. H.A.J. Gierveld is verbonden als toegevoegd onderzoeker aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.