To_1568-5012_2023_023_001_totaal_original1024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2023 Alle samenvattingen uitklappen

Mr. H.A.J. (Henk) Gierveld
Mr. H.A.J. Gierveld is voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.
Redactioneel

‘No net land take’ of net niks?

Trefwoorden fysieke leefomgeving, ruimtebeslag, EU-bodemstrategie, bodemgezondheid
Auteurs Prof. mr. dr. M.N. (Marlon) Boeve
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit redactioneel wordt ingegaan op de Europese doelstelling voor het terugdringen van het nettoruimtebeslag tot nul in 2050. Auteur geeft daar een kritische beschouwing van en geeft een vingerwijzing voor de focus in Nederland.


Prof. mr. dr. M.N. (Marlon) Boeve
Prof. mr. dr. M.N. Boeve is hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft, universitair docent omgevingsrecht aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.
Artikel

Access_open Het delegeren van de bevoegdheid tot vaststelling van delen van een bestemmingsplan onder de Crisis- en herstelwet en de Omgevingswet: de eerste inzichten van de Afdeling en de A-G

Trefwoorden Omgevingsplan, Besluit uitvoering Chw, Wet ruimtelijke ordening, Conclusie advocaat-generaal, Gemeenteraad
Auteurs Mr. J.C. (Jan) van Oosten en Mr. drs. A. (Anne-Marie) Span
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage worden de uitspraak van de Afdeling en de conclusie van A-G Nijmeijer ten aanzien van de (on)mogelijkheden van het delegeren van de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van een bestemmingsplan aan het college besproken.


Mr. J.C. (Jan) van Oosten
Mr. J.C. van Oosten is advocaat omgevingsrecht bij Stibbe te Amsterdam.

Mr. drs. A. (Anne-Marie) Span
Mr. drs. A. Span is advocaat omgevingsrecht bij Stibbe te Amsterdam.
Artikel

Gokken met geleend geld

Het arrest van het Europese Hof van 5 mei 2022 over tijdelijke achteruitgang van de waterkwaliteit

Trefwoorden Kaderrichtlijn water, waterkwaliteit, tijdelijke achteruitgang, Hof van Justitie
Auteurs Drs. H.E. (Hans) Woldendorp
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage gaat de auteur in op een arrest van het Hof van Justitie van de EU in een Franse zaak omtrent de Kaderrichtlijn Water en de interpretatie van tijdelijke achteruitgang in die richtlijn. Daarbij plaatst de auteur het arrest in eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en duidt hij het arrest juridisch.


Drs. H.E. (Hans) Woldendorp
Drs. H.E. Woldendorp is als wetgevingsjurist werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Artikel

Wet versterking regie volkshuisvesting (consultatieversie)

Trefwoorden Woningbouwopgave, Omgevingswet, Algemene wet bestuursrecht, woningentekort
Auteurs Mr. H.A.J. (Henk) Gierveld
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 16 februari 2023 is het voorstel voor de Wet versterking regie volkshuisvesting in consultatie gebracht. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal van de voorgestelde kortetermijn wetswijzigingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de bouwopgave en de Omgevingswet.


Mr. H.A.J. (Henk) Gierveld
Mr. H.A.J. Gierveld is als toegevoegd onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht en is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.