To_1568-5012_2023_023_001_totaal_original1024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2-3, 2023 Alle samenvattingen uitklappen

Mr. C.J. (Casper) Dekker
Mr. C.J. Dekker is secretaris van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.
Redactioneel

Vleermuizen en de vrienden van de rechter

Trefwoorden amicus curiae, beschermde vleermuizen, spouwmuren, Wet natuurbescherming
Auteurs Prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit redactioneel wordt ingegaan op de eerste uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met toepassing van de amicus curiae-regeling. Het betreft de uitspraak omtrent het na-isoleren van spouwmuren en nadelige effecten voor beschermde vleermuizen.


Prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen
Prof. mr. G.A. van der Veen is partner en advocaat bij AKD, hoogleraar Milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.
Artikel

Access_open De geo-constitutionele rechtsstaat: een hervormingsagenda

Trefwoorden Habitatrichtlijn, natuurkrachten, biodiversiteit, mens
Auteurs Prof. mr. J. (Han) Somsen
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage gaat de auteur in op de constitutionele vraag over de verhouding tussen de mens en de natuur.


Prof. mr. J. (Han) Somsen
Prof. mr. J. Somsen is hoogleraar EU-recht aan Tilburg Law School en hoogleraar milieurecht aan Lund Law School.
Artikel

Toepassing van de SMB-richtlijn op wet- en regelgeving

Hoe zit dat en wat zijn de gevolgen?

Trefwoorden Nevele, windturbines, windmolens, Omgevingswet
Auteurs Mr. R.A.G. (Rian) de Jonge
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel gaat de auteur in op het toetsen van de Wet geurhinder en veehouderij en de windturbinebepalingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer aan de richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling (SMB-richtlijn) en wordt een doorkijkje geboden naar de relatie tussen de SMB-richtlijn en de Omgevingswet.


Mr. R.A.G. (Rian) de Jonge
Mr. R.A.G. de Jonge is werkzaam als juridisch adviseur bij de gemeente Veendam. Deze bijdrage is mede-gebaseerd op haar masterscriptie afgerond in maart 2022.
Artikel

De regelgevende bevoegdheid en het omgevingsplan: het raadsprimaat gerelativeerd.

Trefwoorden raadsbevoegdheid, delegeren bevoegdheid, ruimtelijke ordening, Omgevingswet, omgevingsplan
Auteurs Dr. L.J. (Lilian) van Karnenbeek
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel gaat de auteur in op de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het stellen van regels inzake de ruimtelijke ordening en hoe de delegatiemogelijkheid van die bevoegdheid onder de Omgevingswet zich verhoudt tot het primaat van de gemeenteraad.


Dr. L.J. (Lilian) van Karnenbeek
Dr. L.J. van Karnenbeek is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht.
Artikel

De stand van de stelselherziening: op weg naar 1 januari 2024

Trefwoorden Omgevingswet, Algemene wet bestuursrecht, woningbouw
Auteurs Mr. H.A.J. (Henk) Gierveld
SamenvattingAuteursinformatie

    Het artikel biedt een overzicht van hetgeen met name in de Eerste Kamer aan de orde is geweest ten aanzien van de besluitvorming over het ontwerp koninklijk besluit tot inwerkingtreding van de Omgevingswet met ingang van 1 januari 2024. Daarnaast gaat het artikel in op de verhouding tussen de minister en de Afdeling bestuursrechtspraak en de Eerste Kamer.


Mr. H.A.J. (Henk) Gierveld
Mr. H.A.J. Gierveld is als toegevoegd onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht en is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.