DOI: 10.5553/TvT/187987052019010001002

Tijdschrift voor ToezichtAccess_open

Call for papers

Themanummer Autonome systemen

DOI
Toon PDF Toon volledige grootte
Statistiek Citeerwijze
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.
Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel
, 'Themanummer Autonome systemen', TvT 2019-1, p. 4-4

Dit artikel wordt geciteerd in

   ‘Computer says no’. Met de opkomst van Big Data en steeds krachtiger computers en algoritmen om die data te analyseren, worden steeds meer beslissingen genomen door autonome systemen. Er zijn tal van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen: van zelfrijdende auto’s en terugpratende digitale assistenten tot automatische gezichtsherkenning en fraudedetectie. Zulke autonome systemen nemen ons steeds meer beslissingen uit handen, maar stellen ons soms ook voor voldongen feiten.

   Deze ontwikkelingen werpen vragen op. Juist ook voor het toezicht:

   • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van autonoom toezicht? Op welke terreinen van de samenleving spelen deze? Hoe spelen de bestaande toezichtinstituties hierop in? Wie houdt er toezicht op autonome systemen?

   • Is autonoom toezicht nog verre toekomstmuziek of worden we binnenkort ingehaald door technologie die we ons nu nog niet goed kunnen voorstellen?

   • Op welke wijze worden rollen en verantwoordelijkheden verdeeld tussen mens en machine? Wie doet wat en wie is verantwoordelijk en aansprakelijk als autonome systemen falen?

   • Hoe kunnen besluiten door autonome systemen worden getoetst? Hoe borgen we zorgvuldigheid en uitlegbaarheid? En hoe voorkomen we discriminatie en willekeur?

   De redactie van Tijdschrift voor Toezicht wil een themanummer wijden aan deze en andere vragen omtrent toezicht door en op autonome systemen. Ze verwelkomt bijdragen van theoretische, empirische en/of normatieve aard. Ze nodigt in het bijzonder bijdragen uit die ingaan op innovaties in autonome toezichtsystemen, samenwerking tussen toezichthouders, effectiviteit en legitimiteit van autonoom toezicht, alsook de benodigde kennis voor en leren over autonoom toezicht. Andere ideeën die passen binnen het thema zijn uiteraard ook van harte welkom.

   De redactie verzoekt belangstellende auteurs een voorstel in te dienen voor een mogelijke bijdrage. Een bijdrage kan verschillende vormen hebben, van een peer-reviewed artikel, tot een essay, column of juridische notenkraker. Zie voor meer informatie de auteursinstructies op de website: www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschrifttoezicht/detail. De redactie beslist uiteindelijk over plaatsing.

   Het themanummer is gepland voor de eerste helft van 2020; de deadline voor het indienen van voorstellen is 15 september 2019. Stuur uw voorstel (maximaal 300 woorden) met een (werk)titel, een beschrijving van de aard van de bijdrage (zie hierboven), een korte weergave van inhoud en omvang, en de naam en functie van de auteur via e-mail naar de redactiesecretaris, Nettie Dekker, tvt@boomdenhaag.nl.


Print dit artikel