DOI: 10.5553/TvT/187987052019010001010

Tijdschrift voor ToezichtAccess_open

Call for papers

Call for papers

DOI
Toon PDF Toon volledige grootte
Statistiek Citeerwijze
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.
Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel
, 'Call for papers', TvT 2019-1, p. 47-47

Dit artikel wordt geciteerd in

   Tijdschrift voor Toezicht is een wetenschappelijk tijdschrift voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met het onderwerp toezicht in al zijn facetten, van toezichthouders, beleidsmakers, ambtenaren, juristen en economen tot fiscalisten. Met de publicatie van bijdragen uit uiteenlopende disciplines wil Tijdschrift voor Toezicht een brug slaan tussen wetenschap en praktijk, en kennisdeling faciliteren. Het tijdschrift richt zich op alle sectoren waar overheidstoezicht plaatsvindt, van de financiële sector tot de zorg en van de bouwwereld tot de huursector.

   De redactie van Tijdschrift voor Toezicht verwelkomt bijdragen die fundamentele vragen behandelen als wat is goed en effectief toezicht?, die kritisch kijken naar de werking van bestaande instrumenten en/of die aandacht schenken aan knelpunten, dilemma’s en trends in toezichtland.
   Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn hoe toezichthouders de informatieachterstand ten opzichte van de markt inlopen, hoe zij kunnen omgaan met veranderende verwachtingspatronen binnen de samenleving en hoe zij effectief kunnen samenwerken.

   Tijdschrift voor Toezicht staat open voor een variëteit aan bijdragen uit verschillende disciplines, bijvoorbeeld:

   • U bent wetenschapper en zoekt naar een impactvolle manier om in contact te treden met practitioners;

   • U wilt uw bevindingen delen met Nederlandstalige collega’s en hun achterban.

   • U bent een toezichthouder die een brug wil slaan naar de wetenschap.

   • U wilt uw ervaringen, dilemma’s en vragen delen met collega-toezichthouders.

   • U bent vanuit een andere hoedanigheid geïnteresseerd in toezicht en u signaleert een ontwikkeling die het bespreken waard is.

   In al deze en meer gevallen is uw bijdrage van harte welkom.

   Tijdschrift voor Toezicht publiceert bijdragen in verschillende categorieën:

   RubriekToelichtingAantal woorden
   peer-reviewed artikel wetenschappelijk artikel beoordeeld door onafhankelijke vakgenoten 4.000-8.000
   artikel wetenschappelijk artikel beoordeeld door de redactie 4.000-8.000
   uit het veld bijdrage die een beleidsdiscussie of trend in de praktijk bespreekt 4.000-8.000
   essay betoog dat de stand van zaken met betrekking tot een bepaald onderwerp bespreekt en daar een beargumenteerde visie over uitwerkt 2.000-3.000
   notenkraker bespreking van jurisprudentie met nadruk op relevantie voor het toezicht max. 1.200
   boekbespreking bespreking van een boek dat relevant is voor het toezicht (literatuur, non-fictie, oraties, proefschriften, enzovoort) 500-800
   opinie bijdrage waarin een mening wordt weergegeven die discussie uitlokt 500-800

   Heeft u een concreet voorstel voor een bijdrage aan Tijdschrift voor Toezicht, e-mail dit dan naar tvt@boomdenhaag.nl.


Print dit artikel