Screen_shot_2017-09-07_at_11.04.55
Rss

Tijdschrift voor Toezicht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2-3, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Access_open Toezicht in spagaat?

Auteurs Joep Beckers en Martijn Groenleer
Auteursinformatie

Joep Beckers
Dr. J. Beckers is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Toezicht en manager Toezicht Zorgaanbieders bij de NZa.

Martijn Groenleer
Prof. dr. Martijn Groenleer is redactielid van het Tijdschrift voor Toezicht en hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University.
Peer-reviewed artikel

Toezicht en opsporing door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Een verkenning van juridische knelpunten

Trefwoorden sfeerovergang, sfeercumulatie, opsporing, Inspectie, gezondheidszorg
Auteurs Quirine Amelink, Lorraine Schleeper, Ian Leistikow e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

    Bepaalde normoverschrijdingen kunnen zowel een bestuursrechtelijke als een strafrechtelijke reactie oproepen, hetgeen zich kan manifesteren in sfeercumulatie en sfeer­overgang. In de literatuur ontbreekt specifieke aandacht voor eventuele problematiek omtrent sfeer­overgang en sfeercumulatie binnen het zorgveld, terwijl juist het feit dat de IGJ als toezichthouder ook een opsporingstaak heeft bijzondere vraagstukken rondom het samenspel van toezicht en opsporing oproept. In deze bijdrage wordt toegelicht hoe de opsporingstaak van de IGJ is georganiseerd en welke juridische consequenties de tweeledige taak van de IGJ heeft. Gebleken is dat de juridische consequenties van het samenspel van toezicht en opsporing op het gebied van de gezondheidszorg beperkt zijn ten aanzien van de inzet van bevoegdheden, maar omvangrijk in het kader van gegevensuitwisseling.


Quirine Amelink
Mr. Q.J.M.A. Amelink is werkzaam als juridisch adviseur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lorraine Schleeper
Mr. L. Schleeper is werkzaam als senior juridisch adviseur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Ian Leistikow
Prof. dr. I.P. Leistikow is werkzaam als coördinerend/specialistisch adviseur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en is bijzonder hoogleraar overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Marianne Hirsch Ballin
Prof. dr. mr. M.F.H. Hirsch Ballin is hoogleraar straf- en strafprocesrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam en werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken.
Artikel

Ongevalsonderzoek en leren

Lessen voor toezichthouders

Trefwoorden voorvalonderzoek, leren, chain-model, just culture, blame games
Auteurs Lex van Delden, Stavros Zouridis, Marjolein Baart e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

    De toepassing van incident- en ongevalsonderzoek (voorvalonderzoek) in de toezichtpraktijk lijkt in populariteit toe te nemen. Terwijl dit gebeurt, ligt voorvalonderzoek theoretisch steeds meer onder vuur vanuit de zogeheten Safety II-benadering. Het idee dat voorvalonderzoek faalmechanismen blootlegt, is breed verspreid. De Safety II-benadering laat zien dat alleen het onderzoeken van voorvallen, zonder ook te onderzoeken wanneer en waarom het niet tot falen komt, tot verkeerde conclusies kan leiden en het risico op falen juist kan vergroten. Desondanks biedt het onderzoeken van voorvallen toezichthouders een kans om met hun onderzoek aan te sluiten op de leeromgeving van beleid en uitvoering. Op basis van literatuur en een onderzoek naar het leervermogen van Rijkswaterstaat formuleren we in deze bijdrage enkele lessen voor toezichthouders die hun voorvalonderzoek willen aansluiten op beleid en uitvoering. Belangrijk blijkt dat voorvalonderzoek geen speldenprik is, maar onderdeel van het ‘systeemleren’ bij beleids- en uitvoeringsorganisaties. Ook staat of valt leren met de selectie van (bijna-)incidenten en -ongevallen die worden onderzocht. Tevens gaan leren en schuldvragen niet goed samen, is het van belang te zorgen voor (institutioneel) geheugen en moeten ook toezichthouders mee in de trend dat steeds meer publieke taken door netwerken van organisaties worden uitgevoerd.


Lex van Delden
Dr. A.E.Q. van Delden is adviseur Onderzoek en Ontwikkeling bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Stavros Zouridis
Prof. dr. mr. S. Zouridis is Raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University.

Marjolein Baart
M. Baart MSc MPS is onderzoeker bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Linda Hoekstra
L.H. Hoekstra MSc is onderzoeker bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Artikel

Verantwoording door toezichthouders

Lessen voor Nederland uit internationaal onderzoek

Trefwoorden verantwoording, internationaal onderzoek toezicht, onafhankelijkheid, netwerken gedrag
Auteurs Machiel van der Heijden, Sjors Overman en Thomas Schillemans
SamenvattingAuteursinformatie

    Toezichthouders hebben onafhankelijkheid nodig om deskundig en ongebonden toezicht te kunnen uitoefenen. Deze noodzaak staat op enigszins gespannen voet met principes van de democratische rechtsstaat, waardoor passende vormen van verantwoording nodig zijn om de uitvoering van publieke taken door toezichthouders inzichtelijk te maken en op de noodzakelijke democratische controle toe te zien. Dit artikel bespreekt de kernthema’s en kerninzichten uit internationaal onderzoek naar verantwoording door inspecties en (markt)toezichthouders. Allereerst laten we zien dat er achter het schijnbaar eenduidige begrip ‘verantwoording’ een baaierd aan gerelateerde subbetekenissen schuil gaat. Door dit conceptuele landschap te doorgronden geeft het artikel een aantal handvatten waarmee actuele beleidsvragen over de positionering van toezicht, en passende verantwoording door toezichthouders, kunnen worden bezien. Op die basis bieden we vervolgens een overzicht van conceptuele aangrijpingspunten en empirische vraagstukken die in de internationale literatuur over toezicht en verantwoording naar voren komen. Drie thema’s staan hierin centraal: de spanning tussen verantwoording en onafhankelijkheid; de positionering van nationale toezichthouders in internationale netwerken en regelsystemen; en de groeiende inzichten in gedragseffecten en gedragsprocessen van (verantwoording door) toezicht.


Machiel van der Heijden
Dr. M van der Heijden is universitair docent publiek management aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht.

Sjors Overman
Dr. S. Overman is universitair docent bestuurskunde aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht.

Thomas Schillemans
Prof. dr. T. Schillemans is hoogleraar Verantwoording, gedrag en instituties aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht.
Boekbespreking

In gesprek met Aute Kasdorp

Proefschrift: Between Scylla and Charybdis; Regulators’ supervisory practice in the face of harmful but legal regulatee conduct

Auteurs Anna Merz en Pieter Welp
SamenvattingAuteursinformatie

    In de serie ‘in gesprek met een pas gepromoveerde onderzoeker’ geven we aandacht aan promotieonderzoeken die voor toezichthouders relevant zijn. Hiervoor interviewen we als redactie van het Tijdschrift voor Toezicht (recent) gepromoveerde onderzoekers over hun onderzoek en de betekenis ervan voor het toezicht.
    In dit interview spraken Anna Merz en Pieter Welp, redacteuren van het Tijdschrift voor Toezicht, met Aute Kasdorp die recent promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn onderzoek naar de reactie van toezichthouders op maatschappelijk schadelijk, maar desalniettemin legaal gedrag van onder toezicht staande organisaties. Hij heeft Supervision Strategy opgericht; een bedrijf dat inzet op het ontwikkelen van effectieve strategieën en methoden voor toezicht en handhaving.


Anna Merz
A. Merz MA is promovenda bij de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en redactielid van Tijdschrift voor Toezicht.

Pieter Welp
Drs. P. Welp is senior wetenschappelijk medewerker van de Inspectieraad en redactielid van Tijdschrift voor Toezicht.

Frans van Bruggen
F.P van Bruggen werkt bij De Nederlandsche Bank, is buitenpromovendus bij de NSOB en is redactielid bij het Tijdschrift voor Toezicht.

Arnt Mein
Mr. dr. A.G. Mein is lector Legal Management aan de hogeschool van Amsterdam en redactielid van het Tijdschrift voor Toezicht.

Rits de Boer
Drs. R.G. de Boer is inspecteur-generaal bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.
Notenkraker

Recht op contra-expertise bij bestuursrechtelijk toezicht?

Notenkraker bij CBb 14 december 2021, ECLI:NL:CBB:2021:1079 (onderzoek en contra-expertise in de Awb)

Trefwoorden bestuurlijk toezicht, onderzoek, contra-expertise, monsterneming, handhaving
Auteurs Christien Saris
Auteursinformatie

Christien Saris
Mr. C.M. Saris is advocaat bestuursrecht bij SarisLaw in Den Haag.
Call for papers

Call for papers