Tijdschrift voor Toezicht

Article

Handvatten voor intern toezicht met visie

Een analyse van 94 toezichtvisies van woningcorporaties

Trefwoorden intern toezicht, toezichtvisie, woningcorporaties, raad van commissarissen, raad van toezicht
Auteurs Niels Karsten, Stefan Cloudt en Albert Kerssies
DOI
Auteursinformatie

Niels Karsten
Dr. N. Karsten is universitair hoofddocent aan Tilburg University en verbonden aan politiek-bestuurlijk adviesbureau Necker.

Stefan Cloudt
Dr. S.W.M.G. Cloudt is als docent werkzaam bij Tilburg University en zelfstandig onderzoeker en adviseur.

Albert Kerssies
Dr. ir. A. Kerssies is als wethouder werkzaam voor de gemeente Waddinxveen en is voormalig directeur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.
  • Samenvatting

      Vanuit een streven naar goed intern toezicht introduceerde de governancecode voor woningcorporaties per 2020 de vernieuwende eis dat bestuurders en interne toezichthouders een gezamenlijke visie op besturen en toezicht vastleggen. Concrete handvatten voor het opstellen van een toezichtvisie zijn echter beperkt voorhanden, terwijl ze ook breder als een waardevol instrument wordt gezien om de kwaliteit van het intern toezicht in het maatschappelijk middenveld te verhogen. Op basis van bestuurs- en organisatiekundige toezichtliteratuur ontwikkelen we daarom een raamwerk voor interntoezichtvisies. Vervolgens analyseren we 94 toezichtvisies uit de corporatiesector op de aanwezigheid van de negen onderdelen daarvan. We concluderen onder andere dat de wederzijdse informatie-uitwisseling tussen bestuur en toezichthouders en ook de professionalisering en zelfevaluatie van de raad van commissarissen relatief onderbelicht blijven. We beargumenteren dat er een verdere professionaliseringslag mogelijk is.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.