DOI: 10.5553/TvT/187987052023014002008

Tijdschrift voor ToezichtAccess_open

Call for papers

Call for papers

DOI
Toon PDF Toon volledige grootte
Statistiek Citeerwijze
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.
Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel
, 'Call for papers', TvT 2023-2, p. 86-86

Dit artikel wordt geciteerd in

   Tijdschrift voor Toezicht is een wetenschappelijk tijdschrift voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met het onderwerp toezicht in al zijn facetten, van toezichthouders, beleidsmakers, ambtenaren, juristen en economen tot fiscalisten. Met de publicatie van bijdragen uit uiteenlopende disciplines wil Tijdschrift voor Toezicht een brug slaan tussen wetenschap en praktijk, en kennisdeling faciliteren. Het tijdschrift richt zich op alle sectoren waar overheidstoezicht plaatsvindt, van de financiële sector tot de zorg en van de bouwwereld tot de huursector.
   De redactie van Tijdschrift voor Toezicht verwelkomt bijdragen die fundamentele vragen behandelen als: wat is goed en effectief toezicht?, vragen die kritisch kijken naar de werking van bestaande instrumenten en/of die aandacht schenken aan knelpunten, dilemma’s en trends in toezichtland.

   Tijdschrift voor Toezicht staat open voor een variëteit aan bijdragen uit verschillende disciplines, bijvoorbeeld:

   • U bent wetenschapper en zoekt naar een impactvolle manier om in contact te treden met practitioners.

   • U wilt uw bevindingen delen met Nederlandstalige collega’s en hun achterban.

   • U bent een toezichthouder die een brug wil slaan naar de wetenschap.

   • U wilt uw ervaringen, dilemma’s en vragen delen met collega-toezichthouders.

   • U bent vanuit een andere hoedanigheid geïnteresseerd in toezicht en u signaleert een ontwikkeling die het bespreken waard is.

   In al deze en meer gevallen is uw bijdrage van harte welkom. Heeft u een concreet voorstel voor een bijdrage aan Tijdschrift voor Toezicht, e-mail dit dan naar tvt@boomdenhaag.nl.


   Tijdschrift voor Toezicht publiceert bijdragen in verschillende categorieën:

   Rubriek Toelichting MAXIMAAL aantal woorden*
   peer-­reviewed artikel Wetenschappelijk artikel, beoordeeld door onafhankelijke vakgenoten 8000
   artikel Wetenschappelijk artikel, beoordeeld door de redactie 6000
   uit het veld Bijdrage uit de toezichtspraktijk, bijvoorbeeld over een nieuw kader, instrument of trend, (beleids)evaluatie of lessons learned, en interessant is voor andere toezichthouders 3000
   essay Betoog dat de stand van zaken bespreekt van een bepaald onderwerp. Hierin staat een persoonlijke visie of stelling centraal en komen ook tegenargumenten aan de orde 3000
   noten­kraker Bespreking van jurisprudentie met nadruk op relevantie voor het toezicht 2500
   boek-bespreking Bespreking van een boek dat relevant is voor het toezicht (literatuur, non-fictie, oraties, proefschriften) 1200
   opinie Bijdrage met een duidelijke mening over een actueel onderwerp, die uitnodigt tot verdere discussie 1200
   column Bondige bijdrage over een actueel onderwerp, die de lezer prikkelt en uitdaagt 1200

   * Inclusief voetnoten en referenties


Print dit artikel