Tijdschrift voor Toezicht

Case Law

De bewijsmaatstaven in het handhavingsrecht

Wat houden ‘aannemelijk maken’ en ‘bewijzen’ eigenlijk in?

Trefwoorden handhavingsrecht, aannemelijk maken, bewijsrecht
Auteurs Thomas Sanders
DOI
Auteursinformatie

Thomas Sanders
Mr. T.N. Sanders is advocaat en partner bij AKD Benelux Lawyers. Hij beheert de site www.handhavingsrecht.nl.
 • Samenvatting

   In het bestuursrechtelijke handhavingsrecht kennen wij formeel geen bewijsrecht, maar het is er in de praktijk wel.1x Zie uitgebreid: T.N. Sanders, Handboek toezicht, handhaving en invordering, Den Haag: Boom juridisch 2022, p. 525 e.v. Een belangrijk onderdeel van dit bewijsrecht zijn de twee verschillende bewijsmaatstaven. Ten eerste de bewijsmaatstaf bij bestraffende sancties. Deze maatstaf houdt in dat de overheid de overtreding moet bewijzen. Dat wil zeggen, het moet buiten redelijke twijfel komen vast te staan dat er een overtreding is. Dat betekent dat ‘[i]ngeval van twijfel’ aan de betrokkene ‘het voordeel van de twijfel [dient] te worden gegund’.2x ABRvS 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:871. Ten tweede de bewijsmaatstaf bij herstellende sancties. Die maatstaf houdt in dat de overheid een feit ‘aannemelijk’ moet maken.3x ABRvS 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1103. Wat deze tweede maatstaf inhoudt, is wat onduidelijk. In deze notenkraker sta ik stil bij een ogenschijnlijk weinig interessante uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant4x Rb. Zeeland-West-Brabant 6 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3908. die wel treffend het verschil tussen de bewijsmaatstaven illustreert en een haakje geeft om eens langer stil te staan bij wat wij nu onder ‘aannemelijk maken’ moeten verstaan.

  Noten

  • 1 Zie uitgebreid: T.N. Sanders, Handboek toezicht, handhaving en invordering, Den Haag: Boom juridisch 2022, p. 525 e.v.

  • 2 ABRvS 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:871.

  • 3 ABRvS 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1103.

  • 4 Rb. Zeeland-West-Brabant 6 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3908.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.