Screen_shot_2017-09-07_at_11.04.55
Rss

Tijdschrift voor Toezicht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Access_open Toezicht in evenwicht?

Auteurs Joep Beckers en Stephanie Wassenburg
Auteursinformatie

Joep Beckers
Dr. J. Beckers is manager toezicht Wlz-uitvoerders en CAK bij de Nederlandse Zorgautoriteit en hoofdredacteur van Tijdschrift voor Toezicht.

Stephanie Wassenburg
Dr. S.I. Wassenburg is senior data- en gedragswetenschapper bij het Innovatie- en Datalab (IDlab) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en redactielid van Tijdschrift voor Toezicht.
Artikel

De invloed van bepalingen op het toezicht

Trefwoorden toezicht, effectiviteit, gemeentelijk beleid, aantal bepalingen
Auteurs Rick Anderson
SamenvattingAuteursinformatie

    De effectiviteit van toezicht wordt niet alleen bepaald door de toezichtstijl. Ook de bepalingen zelf die moeten worden nageleefd en die het primaire object van toezicht vormen, hebben invloed op de effectiviteit van toezicht. In deze bijdrage worden de resultaten van een casestudie gepresenteerd die is uitgevoerd naar het evenementenbeleid van een gemeente. De conclusie is dat de toename van het aantal bepalingen een toename van ingezette toezichtcapaciteit tot gevolg heeft. Daarnaast blijkt dat hoe meer regels er zijn, des te kleiner de kans is dat al die regels ook worden nageleefd.


Rick Anderson
Dr. mr. R.J. Anderson is docent aan de Faculteit Governance and Global Affairs, Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden. Tevens verbonden aan EIFFEL NV als wetenschappelijk medewerker.
Artikel

Informatiegestuurd toezicht

Wat is dat en hoe doe je dat (goed)?

Trefwoorden informatie, analyse, sturing, strategie, effectiviteit
Auteurs Dick Ruimschotel
SamenvattingAuteursinformatie

    De huidige nadruk bij toezichthouders op data en op informatie- en risicogestuurd toezicht vraagt om nuancering. Zero tolerance toezicht vraagt om andere informatie dan stelseltoezicht. De meest acceptabele ambitie voor modern toezicht is ‘het optimaliseren van effectiviteit van toezicht op korte en lange termijn’. Deze taakstelling vraagt om een sterke informatiepositie in iedere fase van de adequate toezichtcyclus; analyse, strategie, implementatie en evaluatie. Informatie omvat informatie over risico maar is breder, bijvoorbeeld informatie over de omvang van doelgroepen of informatie over beschikbare interventies. Door die verschillende fasen te onderzoeken op wenselijke informatie ontstaat een Basis Informatiemodel (BIM) als een netwerk van verschillende informatie-eenheden; informatie-knooppunten en informatie-producten. Die informatie wordt opgebouwd, veredeld en gebruikt voor toezichtsdoeleinden. BIM kent vier niveaus (BIM4) die oplopen qua complexiteit; van feiten of data naar kennis of inzicht! Zonder de vier niveaus ‘op orde te hebben’ is het erg moeilijk om goed, effectief toezicht uit te oefenen en onmogelijk om optimaal toezicht te realiseren of te claimen. BIM4 kan dan ook gebruikt worden als een groeimodel, een pad om – van niveau 1 tot niveau 4 – te groeien naar een qua informatie volwaardige toezichthouder.


Dick Ruimschotel
Dr. mr. D. Ruimschotel studeerde recht, psychologie en filosofie aan universiteiten in Nederland (EUR en UvA) en de VS (Un. of Michigan en Harvard). Hij promoveerde op een methodisch onderwerp (‘Wat is een goede verklaring?). Hij combineerde praktisch onderzoek en consultancy (Intomart, Twijnstra Gudde, AEF) met universitair werk (VUA, EUR, Europese Universiteit Florence) gericht op onderwerpen als criminaliteit, fraude, toezicht, beleidsevaluatie, informatie- en kennismanagement, cultuur en (good) governance. Hij heeft bijgedragen aan de Politie Monitor en de Output Monitor OM en is de bedenker van de Tafel van Elf (1994), een universeel verklaringsmodel van (non-)compliance dat hij met het bureau CMC (opgericht 1998) veelvuldig heeft toegepast. Zijn laatste ‘uitvinding’ is CATS, Computer Assisted Toezicht Strategie, een instrument dat informatiegestuurd toezicht ondersteunt door een combinatie van informatiesjablonen, methodiek, proces, software en AI.
Uit het veld

Hoe combineren we expertkennis en data voor toezicht?

Een casus van scheepsontmanteling

Trefwoorden Bayesiaanse prior, expertkennis, datamodellen, scheepsontmanteling, hybride
Auteurs Stephanie Wassenburg, Wesley Korff en Paul Merkx
SamenvattingAuteursinformatie

    In een onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport is verkend of bestaande expertkennis kon worden geïntegreerd met data door middel van zogenoemde Bayesiaanse priors. Drie domeinexperts namen deel aan een methode waarbij hun kennis werd bevraagd over de samenhang tussen verschillende scheepskenmerken en illegale scheepsontmanteling. Ondanks vergelijkbare prestaties van modellen met en zonder geïntegreerde expertkennis laat het onderzoek zien dat het ophalen en integreren van expertkennis zonder diepgaande statistische kennis mogelijk is. De effectiviteit varieert echter afhankelijk van de casus, beschikbare data en expertise. De opgedane inzichten zijn relevant voor toepassingen van informatiegestuurd werken door toezichthouders, inclusief toepassingen van kunstmatige intelligentie.


Stephanie Wassenburg
Dr. S.I. Wassenburg is senior data- en gedragswetenschapper bij het Innovatie- en Datalab (IDlab) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en redactielid van Tijdschrift voor Toezicht.

Wesley Korff
W.J. Korff MSc. was ten tijde van dit onderzoek stagiair data scientist bij het IDlab van de ILT en is nu wetenschappelijk medewerker bij de Inspectie van het Onderwijs.

Paul Merkx
P.P.A.B. Merkx MSc. is senior data scientist bij het IDlab van de ILT.

Rianne Dekker
Dr. R. Dekker is universitair docent en onderzoeker bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt online zelforganisatie in het veiligheidsdomein en de reacties vanuit politie en justitie in het kader van haar onderzoeksproject ‘To the rescue or going rogue?’ met projectnummer VI.Veni.211R.032 van het onderzoeksprogramma Veni SGW dat is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Column

Access_open Onafhankelijkheid van inspecties is meer dan organisatiestructuren en budgetrecht

Trefwoorden Inspectiewet, Omtzigt, onafhankelijkheid, rijksinspecties, toezichtkader
Auteurs Jos Verkroost
Auteursinformatie

Jos Verkroost
Dr. J.J.H. Verkroost is docent van de Academie voor Toezicht van de Inspectieraad en zelfstandig onderzoeker.

Marlies Honingh
Dr. M. Honingh is universitair hoofddocent bij de Nijmegen School of Management, Radboud Universiteit Nijmegen.

Constant Hijzen
Dr. C.W. Hijzen is werkzaam als hoofd van het Kennis- en Kwaliteitscentrum (KKC) bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. Tevens is hij als geaffilieerd onderzoeker verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden en is hij redacteur van Tijdschrift voor Toezicht.
Notenkraker

De matiging van een bestuurlijke boete bij de overschrijding van de redelijke termijn

Over verschillen en veranderingen in de rechtspraak van de (hoogste) bestuursrechters

Trefwoorden Bestuurlijke boete, matiging, redelijke termijn
Auteurs Carola de Rond
SamenvattingAuteursinformatie

    Deze bijdrage bespreekt de rechtspraak van de (hoogste) bestuursrechters op het punt van de matiging van een bestuurlijke boete vanwege een overschrijding van de redelijke termijn. De auteur constateert verschillen in de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters en een recente verandering in de lijn van de rechtbank Rotterdam op dit punt.


Carola de Rond
Mr. C. de Rond is advocaat bij Pels Rijcken.