Om_tvv_2023_22_021024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Veiligheid

Meer op het gebied van Criminologie en veiligheid

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2007
Artikel

What Works. Kanttekeningen bij een populair programma

Trefwoorden tussenkomst, recidive, HALT-afdoening, kwaliteit, bewijslast, innovatie, noodzakelijkheid, auteur, model, navolging
Auteurs B. Rovers

B. Rovers
Artikel

Gedragsregulerende mechanismen in situationele preventie van criminaliteit. Straatverlichting en cameratoezicht als voorbeelden uit de praktijk

Trefwoorden delinquent, strafbaar feit, risico, slachtoffer, gemeente, geweld, politie, afname, auto, bedreiging
Auteurs L.M. van der Knaap en S. Bogaerts

L.M. van der Knaap

S. Bogaerts
Artikel

Regulering van antisociaal gedrag. Aanpak van persistent overlastgevende jongeren in Engeland en Nederland

Trefwoorden ouders, contract, politie, overlast, kind, aanhouding, dwang, investering, tussenkomst, strafbaar feit
Auteurs B.A.M. van Stokkom

B.A.M. van Stokkom
Nieuws

Voorkoming en reductie van criminaliteit: te weinig aandacht voor gedragscomponenten

Trefwoorden tussenkomst, model, gebrek, geweld, bewijslast, voorwaarde, wetenschappelijk onderzoek, aansprakelijkheid, balans, delinquent
Auteurs S. Bogaerts, T.B.C. Poiesz en L.M. van der Knaap

S. Bogaerts

T.B.C. Poiesz

L.M. van der Knaap
Nieuws

Evaluatie cameratoezicht Leeuwarden

Trefwoorden politie, afname, geweld, registratie, bouw, enquête, fiets, gemeente, geweldsdelict, media
Auteurs J. Kerstens en W.Ph. Stol

J. Kerstens

W.Ph. Stol
Boekbespreking

A.M. van der Laan & M. Blom, m.m.v. C. Verwers & A.A.M. Essers (2006) <i> Jeugddelinquentie: risico's en bescherming. Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005.</i> Den Haag: Boom Juridische uitgevers/WODC

Trefwoorden risico, strafbaar feit, delinquent, ouders, zwartrijden, aanhouding, afname, bus, gemeentelijke basisadministratie, kind
Auteurs M.J. Steketee

M.J. Steketee
Boekbespreking

Werkgroep Extramurale Gedragsinterventies (2007) <i>Gedragstrainingen voor reclasseringscliënten.</i> Ministerie van Justitie

Trefwoorden reclassering, gedetineerde, recidive, ministerie van justitie, transparantie, delinquent, toezicht, tussenkomst, aanbeveling, aansprakelijkheid
Auteurs A. Menger

A. Menger
Boekbespreking

Joop van der Pligt, Wim Koomen & Frenk van Harreveld (2007) <i>Bestraffen, belonen en beïnvloeden. Een gedragswetenschappelijk perspectief op handhaving.</i> Den Haag: Boom Juridische uitgevers

Trefwoorden handhaving, auteur, Iimago, menselijke gedraging, uitgave, aanhouding, bestuurder, legaliteit, rijkdom, toezichthouder
Auteurs M-J. Vincent

M-J. Vincent