Tijdschrift voor Veiligheid, Aflevering 4 2020

Het spanningsveld tussen regels en ruimte: een onderzoek naar taakgerelateerd ongeoorloofd handelen binnen de Nederlandse politie

Robin Christiaan van Halderen en Benjamin Rafaël van Gelderen

Noten