Tvv_cover_large Rss

Tijdschrift voor Veiligheid

Het Tijdschrift voor Veiligheid is een Nederlandstalig, wetenschappelijk tijdschrift over veiligheid en veiligheidszorg. Het bevat bijdragen over onder meer criminaliteit, overlast, rampen, brandveiligheid en geneeskundige hulp bij ongevallen vanuit verschillende disciplines. De aandacht richt zich daarbij vooral op de maatschappelijke, organisatorische en beleidsmatige aspecten van veiligheid en veiligheidszorg. Wetenschappelijke bijdragen kunnen empirisch, conceptueel of theoretisch zijn, inclusief bijdragen gericht op de ontwikkeling van instrumenten of ontwerpen. Het tijdschrift heeft nadrukkelijk de ambitie dat in artikelen de link met actuele ontwikkelingen in veld en beleid naar voren komt. Daarbij worden, op basis van wetenschappelijke resultaten en inzichten, bijdragen aan het maatschappelijke debat over veiligheid en veiligheidszorg op prijs gesteld. Het tijdschrift staat nadrukkelijk open voor vernieuwende inzichten en tegendraadse gedachten.

Tijdschrift voor Veiligheid is een wetenschappelijk tijdschrift dat zich richt op een breder publiek van geïnteresseerden, werkzaam in beleid, onderwijs, bestuur, staffuncties en praktijk van de veiligheidszorg, landelijk en lokaal, publiek en privaat. Het tijdschrift kent, naast varianummers, themanummers rond actuele onderwerpen op het terrein van veiligheid en veiligheidszorg.

Vragen aan de redactie kunt u mailen naar redactiesecretaris Paulina Damen, pdamen@redactiebureau.nl. 

Kopij kan worden ingediend via Editorial Manager: www.editorialmanager.com/tvv/default1.aspx.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Extra materiaal

Auteursrichtlijnen

Redactie

dr. R. Spithoven (hoofdredacteur, Hogeschool Saxion), P. Damen (redactiesecretaris), dr. Y. Eski (Vrije Universiteit Amsterdam), dr. R.C. van Halderen (Hogeschool Saxion), dr. R. Leukfeldt (NSCR en Haagse Hogeschool), dr. K. van Nunen (TU Delft), mr. dr. D. Schaap (Radboud Universiteit), dr. W. Schreurs (Politieacademie), dr. J.S. Timmer (Vrije Universiteit Amsterdam) en dr. V. Wijkhuis (NIPV).