09259643_omslag120px
Rss

Vennootschap & Onderneming

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2002
Artikel

Inkoop van aandelen ter afdekking van optieverplichtingen tegenover werknemers

Trefwoorden aandeel, werknemer, vennootschap, dividendbelasting, optierecht, vennootschapsbelasting, ingekocht aandeel, fiscaal, optie, belegging
Auteurs W. Bon

W. Bon
Artikel

De bewijslast van het op grond van artikel 2:248 lid 2 BW

aangesproken bestuur: HR 23 november 2001, RvdW 2001, 189

Trefwoorden bestuurder, bewijslast, faillissement, vennootschap, uitleg, vermoeden, curator, parlementaire geschiedenis, jaarrekening, verzuim
Auteurs J. de Gier

J. de Gier
Artikel

De turboliquidatie van een vennootschap

Trefwoorden vennootschap, ontbinding, vereffening, schuldeiser, activa, heropening, schuld, vereffenaar, faillietverklaring, faillissement
Auteurs C.C. Smid

C.C. Smid
Artikel

Achterhaalde beperking van stil pandrecht op vorderingen op naam

Trefwoorden stil pandrecht, vennootschap, pandgever, toekomstige vordering, akte, pandrecht, pandakte, bepaalbaarheidsvereiste, pandhouder, bank
Auteurs R. van Buuren

R. van Buuren
Artikel

De liquidity provider

Trefwoorden liquidity provider, uitgevende instelling, overeenkomst, aandeelhouder, geplaatst kapitaal, voorwaarde, contract, liquiditeit, vennootschap, verbod
Auteurs O.L.T. Barten en B.R.J. van Ramshorst

O.L.T. Barten

B.R.J. van Ramshorst
Artikel

Vele kleintjes maken een grote

Trefwoorden geplaatst kapitaal, aandeel, maatschappelijk verkeer, vennootschap, aandelenplaatsing, betaling, jaarrekening, nominale waarde, balans, handelsregister
Auteurs V.A.E.M. Meijers

V.A.E.M. Meijers