09259643_omslag120px
Rss

Vennootschap & Onderneming

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  
Aflevering 5, 2004
Artikel

Schriftelijke vastlegging van effectenkrediet is niet vereist?

Trefwoorden bank, klachtencommissie DSI, geldkrediet, krediet, kredietovereenkomst, zorgplicht, zorgplicht bank, effecteninstelling, effectenverkeer, salariskrediet
Auteurs E.M. Das Stibbe

E.M. Das Stibbe
Artikel

De natuurlijk persoon en zijn groep in de Wtt

Trefwoorden natuurlijk persoon, statutair directeurschap, trustkantoor, vennootschap, doelvennootschap, economische eenheid, principaal, vergunning, werknemer, aandeelhouder
Auteurs H.J. Portengen en D.C. Dielen

H.J. Portengen

D.C. Dielen
Artikel

Feitelijke macht en kenbaarheid van het retentierecht op een onroerende zaak nader beschouwd

Trefwoorden retentierecht, onroerende zaak, feitelijke macht, schuldeiser, schuldenaar, aannemer, bank, kenbaarheidvereiste, kenbaarheid, derdenwerking
Auteurs M. Drijgers

M. Drijgers
Artikel

Omzetting van een stichting in een BV of NV

Trefwoorden stichting, aandeel, statuut, toestemming, rechterlijke toestemming, aandeelhouder, vennootschap, besteding, storting, vrucht
Auteurs C.J. Groffen

C.J. Groffen