09259643_omslag120px
Rss

Vennootschap & Onderneming

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 01, 2007
Titel

Beleggingsinstellingen en (mogelijke) nieuwe wetgeving

Trefwoorden Beleggingsinstelling, Beheerder, Autoriteit financiële markten, Vergunning, Deelnemingsrecht, Financieel instrument, Prospectus, Gedragstoezicht, Belegger, Voorstel van wet
Auteurs Cramer-de Jong, P.C.

Cramer-de Jong, P.C.
Titel

Inkoop eigen aandelen - prijs en nachgründung

Trefwoorden Vennootschap, Aandeel, Aandeelhouder, Inkoop eigen aandelen, Tegenprestatie, Koop, Koopprijs, Betaling, Ingekocht aandeel, Machtiging
Auteurs Portengen, H.J. en Bloemers, A.A.C.

Portengen, H.J.

Bloemers, A.A.C.
Titel

Flexibeler BV-recht: minder formaliteiten en vrijere verhoudingen tussen de aandeelhouders

Trefwoorden Aandeelhouder, Voorstel van wet, Vennootschapsrecht, Aandeel, Statuut, Vennootschap, Bestuurder, Stemrecht, Schuld, Minderheidsaandeelhouder
Auteurs Kroon, J.T. van der

Kroon, J.T. van der
Titel

Ontbreken accountantsverklaring 'onbelangrijk verzuim' bij bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW?

Trefwoorden Bestuurder, Faillissement, Verzuim, Accountantsverklaring, Curator, Mededeling, Publicatieplicht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Jaarrekening, Administratieplicht
Auteurs Megchelen, C.Y. van

Megchelen, C.Y. van
Titel

Perikelen rond verpande toekomstige aandelen

Trefwoorden Aandeel, Pandrecht, Bank, Kredietnemer, Levering, Vennootschap, Overdracht, Pandakte, Beding, Aandelenoverdracht
Auteurs Oosten, M.S. van

Oosten, M.S. van
Titel

Is vrijwillige toepassing van gecontroleerde coöptatie van commissarissen mogelijk? Een reactie op Winters & De Jong, met naschrift

Trefwoorden Commissaris, Aanwijzing, Amendement, Algemene vergadering, Statuut, Bestuurder, Benoemingsbevoegdheid, Minister van justitie, Ondernemingsrecht, Structuurvennootschap
Auteurs Veen, W.J.M. van, Winters, B. en Jong, H.G. de

Veen, W.J.M. van

Winters, B.

Jong, H.G. de