Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, Aflevering 4 2019

De vordering van de benadeelde partij in het strafproces: de Hoge Raad geeft college

Mr. A.J.J.G. Schijns

Noten