Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, Aflevering 3 2020

Naar een toekomstbestendig compensatiesysteem voor verkeersongevallen

Mr. dr. K.A.P.C. van Wees en Prof. mr. dr. A.J. Akkermans

Noten