Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade

Case Law

Een ruimere invulling van het begrip ‘bedrijfsmatig gebruik’ van een dier

Rb. Noord-Nederland 6 april 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:1512; Hof Arnhem-Leeuwarden 26 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3241

Trefwoorden artikel 6:179 BW, risicoaansprakelijkheid, Loretta-arrest, zeggenschap, artikel 6:181 BW
Auteurs Mr. S.S.Y. Engelen
Auteursinformatie

Mr. S.S.Y. Engelen
Mr. S.S.Y. Engelen is als docent privaatrecht, in het bijzonder verbintenissenrecht, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet daarnaast promotieonderzoek naar de bescherming van de zwakke partij bij de vaststellingsovereenkomst.
  • Samenvatting

      In deze noot bespreekt de auteur naar aanleiding van twee recente uitspraken de invulling van het begrip bedrijfsmatig gebruik uit artikel 6:181 BW voor de verlegging van aansprakelijkheid uit artikel 6:179 BW voor de door een dier aangerichte schade van de bezitter naar de bedrijfsmatig gebruiker. Het valt de auteur op dat beide instanties bij de waardering van de feiten voor de uitleg van het begrip bedrijfsmatig gebruik een andere toepassing lijken te geven aan de in het Loretta-arrest geformuleerde gezichtspunten. Met name de vraag of aan de elementen ‘zeggenschap’ en ‘profijt’ betekenis toekomt, en zo ja, welk gewicht deze in het kader van de beoordeling dienen te krijgen, wordt verschillend beantwoord. Het hof lijkt met zijn arrest bewust een nieuwe stap te zetten in de richting van een ruime(re) invulling van het begrip bedrijfsmatig gebruik met een belangrijke rol voor de vraag welke partij in het concrete geval zeggenschap heeft over het dier.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.