13882066_covr
Rss

Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Voorspellers van chronische aspecifieke klachten na een verkeersongeluk

Een onderzoek onder schadebehandelaars en belangenbehartigers

Trefwoorden WAD-klachtenbelangenbehartiger, verkeersongeval, herstel, verzekeraar
Auteurs Drs. I.M. Becx, Dr. N.A. Elbers, Prof. mr. dr. A.J. Akkermans e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

    Chronische aspecifieke klachten na een verkeersongeval vormen een complex probleem. In de praktijk spreekt men veelal van whiplash. In deze studie onderzoeken de auteurs welke groep mensen risico loopt op chronische klachten om, met het oog op herstel, vroegtijdig interventies in te kunnen zetten. We hebben via de Delphi-methode naar consensus gezocht onder belangenbehartigers en verzekeraars over voorspellende factoren van chronische klachten. Op 68% van de 178 voorgelegde stellingen is consensus bereikt, met name op sociale, psychosociale, fysieke, medische en juridische factoren. Een toevoeging aan de (inter)nationale literatuur is het belang van ‘life stressors’. De aandachtspunten uit dit onderzoek kunnen worden ingezet om vroegtijdige hulp te bieden ter voorkoming van het ontwikkelen van chronische klachten.


Drs. I.M. Becx
Drs. I.M. Becx is promovenda aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en verbonden aan het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB).

Dr. N.A. Elbers
Dr. N.A. Elbers is universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en verbonden aan het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB).

Prof. mr. dr. A.J. Akkermans
Prof. mr. dr. A.J. Akkermans is hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan het Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB).

Dr. J. Buitenhuis
Dr. J. Buitenhuis is voorzitter van het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde en medisch adviseur in letselschadezaken.

Mr. dr. A.J. Van
Mr. dr. A.J. Van is advocaat en mediator bij Beer Advocaten en universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Artikel

Update over de behandeling van Whiplash Associated Disorder (WAD)

Trefwoorden wetenschappelijke update, Niet Objectiveerbare Klachten (NOK), medische en psychologische behandeling, herstelgerichte behandeling, Aanbevelingen
Auteurs Drs. A.M. Reitsma, Dr. N.A. Elbers, Prof. mr. dr. A.J. Akkermans e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

    Onder juristen treft men wel de veronderstelling aan dat Whiplash Associated Disorder (WAD) ‘niet behandelbaar’ zou zijn. Het klopt dat er geen wondermiddelen bestaan, maar zowel binnen de medische als binnen de psychologische en de juridische context zijn wel degelijk manieren gevonden om de gezondheidsuitkomsten van patiënten met deze aandoening gunstig te beïnvloeden. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek dat als doel had de actuele wetenschappelijke kennis uit deze verschillende domeinen te inventariseren en bij elkaar te brengen, en tot aanbevelingen te komen voor de letselschadepraktijk voor een herstelgerichte aanpak van WAD-graad I-II-zaken.


Drs. A.M. Reitsma
Drs. A.M. Reitsma is onderzoeker bij de afdeling Privaatrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam en medisch adviseur bij a.s.r. verzekeringen.

Dr. N.A. Elbers
Dr. N.A. Elbers is onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en universitair docent bij de afdeling Privaatrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Prof. mr. dr. A.J. Akkermans
Prof. mr. dr. A.J. Akkermans is hoogleraar privaatrecht bij de afdeling Privaatrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Prof. dr. S. Brouwer
Prof. dr. S. Brouwer is hoogleraar Sociale Geneeskunde, i.h.b. Arbeid en Gezondheid bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Artikel

Heel de mens

Aandacht en ruimte maken voor de onderstroom

Trefwoorden herstelcoach, Carl Rogers, Persoonsgerichte Experiëntiële benadering, onderstroom, aanbevelingen praktijk
Auteurs E.A. van den Berg-Bakker
SamenvattingAuteursinformatie

    De herstelcoach is een professional die slachtoffers in letselzaken kan ondersteunen in het omgaan met emoties, gedachtes en gedrag die een belemmering kunnen vormen in het herstelproces. Bij de redactie leeft al langer de wens om de herstelcoach in het licht te zetten en te onderstrepen hoe de inzet daarvan kan bijdragen aan het vergroten en versterken van de mentale weerbaarheid, vitaliteit en veerkracht van hun cliënten. De redactie ging in gesprek met een aantal herstelcoaches, allen intussen bestuursleden van de onlangs opgerichte beroepsvereniging. Een van hen schreef een artikel over haar werkzaamheden in letselschadezaken en de Persoonsgerichte Experiëntiële benadering die ze daarbij hanteert. Dit artikel wordt op initiatief van de redactie geplaatst.


E.A. van den Berg-Bakker
E.A. van den Berg-Bakker is werkzaam als herstelcoach, NIVRE-rd en arbeidsdeskundige bij de Bureaus. Zij is tevens psychosociaal therapeut.