13882066_covr
Rss

Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Over gezichtspunten en aannames bij de begrenzing van het recht op schadevergoeding bij shockschade in en na Hoogeveen

Trefwoorden aansprakelijkheid, smartengeld, jurisprudentie, letsel, personenschade
Auteurs Dr. mr. E.F.D. Engelhard en Prof. dr. I.M. Engelhard
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel worden aandachtspunten gesignaleerd voor de gezichtspuntenbenadering van Hoogeveen bij shockschade. In de rechtspraak wordt er bij het gezichtspunt van de confrontatie van naasten en nabestaanden met geweldsmisdrijven nog veel gewicht toegekend aan de precieze wijze van de confrontatie en aan het moment waarop die plaatsvond. Deze beperkte uitleg vraagt volgens de auteurs om een onderbouwing. Voor reddingswerkers oogt Hoogeveen onnodig restrictief en ligt aansluiting bij de ratio van de koerswijziging van de Centrale Raad van Beroep in de rede. Daarnaast doen zij enkele voorstellen voor de toepassing van het gezichtspunt van nauwe relatie met het primaire slachtoffer.


Dr. mr. E.F.D. Engelhard
Dr. mr. E.F.D. Engelhard is universitair hoofddocent en verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) van de Universiteit Utrecht.

Prof. dr. I.M. Engelhard
Prof. dr. I.M. Engelhard is hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht.
Jurisprudentie

Whiplash associated disorder en causaal verband

HR 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1275

Trefwoorden condicio-sine-qua-nonverband, medisch moeilijk objectiveerbaar letsel, whiplash
Auteurs Mr. J.F. Roth
SamenvattingAuteursinformatie

    In zijn arrest van 22 september 2023 volgt de Hoge Raad A-G Lindenberg in zijn conclusie en oordeelt dat het hof ten onrechte niet is ingegaan op de in het eerste tussenarrest opengelaten mogelijkheid dat condicio-sine-qua-nonverband wordt aangenomen, ook indien een aandoening op neurologisch vakgebied niet komt vast te staan. De in de lagere rechtspraak ontwikkelde ‘whiplashjurisprudentie’ blijft daarmee in stand. In deze bijdrage bespreekt de auteur het oordeel van de Hoge Raad en voorziet het arrest van commentaar.


Mr. J.F. Roth
Mr. J.F. Roth is advocaat bij SAP Advocaten te Amersfoort.
Jurisprudentie

Uitspraak inzake dwangarbeid bij de Zusters van de Goede Herder: de toepasselijkheid en het collectief toetsen van de doorbrekingsleer

Rb. Noord-Holland 29 maart 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:2811

Trefwoorden verjaring, historisch onrecht, schadevergoeding, collectieve actie, redelijkheid en billijkheid
Auteurs Mr. dr. L.A.B.M. Wijntjens
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage wordt geflecteerd op een zaak waarin kloostercongregatie de Goede Herder wordt aangesproken omdat zij onrechtmatig zou hebben gehandeld door vrouwen dwangarbeid te laten verrichten. De belangrijkste rechtsvraag in deze zaak is of het beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, zodat de verjaring moet worden doorbroken. De rechtbank oordeelt dat de doorbrekingsleer ook kan worden toegepast in de onderhavige zaak en dus niet alleen in gevallen van verborgen schade. De verjaring kan echter niet als groep worden doorbroken, daarvoor verschillen de individuele omstandigheden te veel van elkaar.


Mr. dr. L.A.B.M. Wijntjens
Mr. dr. L.A.B.M. Wijntjens is werkzaam als universitair hoofddocent aansprakelijkheidsrecht bij de Open Universiteit en als lid-jurist bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam.