Vermogensrechtelijke Analyses, Aflevering 02 2005

Bijzondere lasten en beperkingen bij verkoop en levering van vastgoed: HR 27 februari 2004, NJ 2004, 635 m.nt.WMK

Bartels, S.E.