Vermogensrechtelijke Analyses, Aflevering 02 2005

Harmonisatie van het overeenkomstenrecht in Europa en artikel 95 van het EG-Verdrag als rechtsbasis daarvoor: HvJ EG 14 december 2004, C-434/02 (Arnold André) en C-210/03 (Swedish Match)

Hardy, R.R.R.