Vermogensrechtelijke Analyses, Aflevering 3 2010

Winstafdracht: einde aan slapend bestaan van artikel 6:104 BW

Mr. dr. T.E. Deurvorst

Noten