Vermogensrechtelijke Analyses, Aflevering 2 2011

Boek 10 BW – een grote stap in de codificatie van het internationaal privaatrecht

Prof. mr. A.V.M. Struycken

Noten