Vermogensrechtelijke Analyses, Aflevering 2 2011

Bezitloze zekerheidsrechten op roerende zaken naar Nederlands, Duits en Amerikaans recht

Mr. M.A. Heilbron

Noten