15740269_omslag108px Rss

Vermogensrechtelijke Analyses

Vermogensrechtelijke Analyses is een tijdschrift volgens de zogenoemde law journal-formule: een gedegen en opiniërend tijdschrift met in het bijzonder aandacht voor de bespreking van recente rechtspraak. Bijdragen in VrA hebben primair betrekking op onderwerpen uit de Boeken 3, 5 en 6 BW; belangwekkende ontwikkelingen op andere terreinen die samenhangen met of invloed hebben op het (algemeen) vermogensrecht, zullen echter ook aan bod komen. Het tijdschrift besteedt systematisch aandacht aan a) onderwerpen die interessant zijn voor de rechtspraktijk en b) het Europees (privaat)recht en de rechtsvergelijking.

Vermogensrechtelijke Analyses werd eerder uitgegeven onder de naam Vermogensrechtelijke Annotaties.

Tijdschrift is open access geworden
Helaas is eind 2011 dit tijdschrift gestopt. Het archief is nog wel vrij toegankelijk.

Redactie

Prof. mr. A.G. Castermans, Mr. C.E. Drion, Mw. mr. C.A. Oudshoorn, Prof. mr. M.W. Scheltema, Prof. mr. T.H.D. Struycken, Mr. T.H.M. van Wechem, Prof. mr. B. Wessels, en Prof. mr. dr. M.H. Wissink