Zoekresultaat: 367 artikelen

x
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 juni 2002, nr. 199902336/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied gemeente Asten 1998' van de gemeente Asten. Gedeputeerde staten hebben goedkeuring onthouden aan een deel van de planvoorschriften inhoudende de doeleindenomschrijving en de bouw- en
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 maart 2002, nr. 200000169/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex' van de gemeente Houten. De beperking van de agrarische bedrijfsdoeleinden binnen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 17 juli 2002, nr. 200001617/1 inzake art. 3 Ontgrondingenwet en art. 2 Ontgrondingenverordening Limburg (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Afgraving ten behoeve van aanleg aarden wal niet vergunningplichtig o.g.v. Ontgrondingenwet
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening 02-118: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 augustus 2002, nr. 200106071/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Cruijckelcreke’ van de gemeente Noord-Beveland (vervangingsbesluit door de Minister van VROM). In casu wordt het geplande bedrijventerrein op grond van het rijksbeleid niet zonder meer uitgesloten.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 3 oktober 2001, nr. 199900271/1, Limburg/ Streekplanherziening Noord- en Midden- en Zuid-Limburg voor ontgrondingenlocaties

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Aanwijzingen van winplaatsen in streekplan zijn besluiten in de zin van artikel 4a, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in samenhang met artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Het niet opnemen van de aanwijzing als winplaats van een door appellanten
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 10 april 2002, nr. 200104307/1, Leerdam/'Bedrijfsstrook Schaikseweg II'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Een intrekking van een zienswijze kan in beginsel niet worden herroepen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 24 april 2002, nr. 200101025/1, Nunspeet/'Elspeet-Dorp 2000'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Uit de in het streekplan aangegeven verstedelijkingscontour volgt niet dat de locatie zonder meer voor woonbebouwing in aanmerking dient te komen, maar het streekplan sluit bebouwing niet uit. Verweerders konden niet volstaan met te stellen dat het binnen de contour gelegen perceel feitelijk deel uitmaakt van het buitengebied
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 17 april 2002, nr. 200100411/1, Vianen/'Bedrijventerrein Gaasperwaard'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Aangezien ten tijde van de bestreden beslissing de gemeente Vianen nog was ingedeeld bij de provincie Zuid-Holland, waren gedeputeerde staten van Zuid-Holland bevoegd te beslissen over de goedkeuring van het onderhavige bestemmingsplan. Wel hadden zij, nu het bestemmingsplan in strijd
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden ABRS 6 maart 2002, nr. 200103392/2 (Heythuysen); ABRS 20 maart 2002, nr. 200001223/2 (GS Zeeland); ABRS 20 maart 2002, nr. 200003471/2 (Schouwen Duiveland); ABRS 20 maart 2002, nr. 200004030/1 (Tubbergen); ABRS 27 maart 2002, nr. 200104214/1 (Staatssecretaris LNV); ABRS 3 april 2002, nr. 200100600/1 (GS Gelderland)
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 27 februari 2002, nr. 200102014/1 (GS Drenthe)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Motorcrossterrein ligt in gebied met bijzondere natuurwaarden; verweerders zijn ten onrechte voorbijgegaan aan hun MER-beoordelingsplicht
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 19 december 2001, nr. E01.98.0586, Borsele/bestemmingsplan 'Landelijk gebied'

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Bouwblokken die op de plankaart zijn ingetekend, bieden meer rechtszekerheid dan verbale bouwblokken, omdat de uitbreidingsrichting van de ondernemingen kan worden gestuurd. In casu is dat van belang om conflictsituaties met nabijgelegen kwetsbare
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 17 oktober 2001, nr. 200001520/1, Loppersum/bestemmingsplan 'Herziening bestemmingsplan Buitengebied (ex artikel 30 WRO en actualisering)'

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2002
Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Herziening, Streekplan, Gemeente, Wethouder, Burgemeester, Perceel, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 24 oktober 2001, nr. 200003287/1 (Amsterdam)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2002
Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 5 december 2001, nr. 200000436/1, Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/aanwijzing tot herziening streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2002
Trefwoorden Voor het geven van een aanwijzing ex artikel 6 WRO om een streekplanherziening vast te stellen is het niet noodzakelijk dat er een concreet bestemmingsplan voorligt dat niet in overeenstemming is met het regeringsbeleid
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie

Redactie

Redactie
Artikel

De positie van de klokkenluidende werknemer

Tijdschrift Onderneming en Financiering, Aflevering 45 2001
Trefwoorden werknemer, werkgever, grondrecht, vrijheid van meningsuiting, contract, ambtenaar, vermoeden, arbeidsverhouding, openbaarmaking, arbeidsovereenkomst
Auteurs F.B.J. Grapperhaus

F.B.J. Grapperhaus

Redactie
Titel

Milieu 01-10 : ABRS 15 maart 2001, nr. E03.99.0408

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2001
Trefwoorden StAB 2001/01/10
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 341 - 360 van 367 gevonden teksten
1 2 11 12 13 14 15 16 18
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.