Zoekresultaat: 94 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Rubriek Case Law x

  Ontheffing provinciale verordening. Terugwerkende kracht vernietiging ontheffingsverlening. Grootschalige detailhandel. Betekenis factory outlet center.

  Het college is bevoegd om een vuurwerkvrije zone aan te wijzen. Geen strijd met Notificatierichtlijn of UNESCO-Verdrag.

  Verweerder heeft in redelijkheid aansluiting gezocht bij de standaardgeluidnormen in het Activiteitenbesluit. Hogere waarden dan de standaardgeluidsnormen van het Activiteitenbesluit zijn in redelijkheid aanvaardbaar indien niet op korte termijn een meer geschikte, alternatieve locatie voorhanden is.


Hans Paul Nijhoff

  Exceptieve toetsing beheersverordening. Onverbindendheid. Feitelijk bestaand gebruik. Nog niet eerder toegestaan gebruik. Overgangsrecht.

  Normaal maatschappelijk risico, vaste drempel en/of korting op het schadebedrag.

  Voorzienbaarheid. Publicatie.

  Exceptieve toetsing beheersverordening. Onverbindendheid. Feitelijk bestaand gebruik. Nog niet eerder toegestaan gebruik. Overgangsrecht.

  Maximale maatvoering windturbines komt in praktijk niet voor. Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.

  Particulieren kunnen geen beroep doen op voorzorgs- en preventiebeginsel om toepassing van een nationale regeling uit te sluiten.

  Pluimveehouderij. Passende beoordeling. Een-op-een-inpassing. Geen verwijzing naar NB-wet 1998-vergunning in planregels.

  Ontheffing provinciale verordening. Terugwerkende kracht vernietiging ontheffingsverlening. Grootschalige detailhandel. Betekenis factory outlet center.

  Nadeelcompensatie. Normaal maatschappelijk risico. Omzetdaling. Referentieperiode.

  Planregels over parkeren. Ontbreken van parkeernorm.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Voor voorzienbaarheid is uitsluitend de situatie ten tijde van de investeringsbeslissing relevant.

  Legaliseren chalet annex bedrijfswoning. Weigering omgevingsvergunning. Verklaring van geen bedenkingen. Bevoegdheid college.

  Redelijke termijn voor concrete poging bij passieve risicoaanvaarding.

  Wabo. Onlosmakelijke activiteiten.

  Uitrijden mest geen onderdeel aangevraagde project. Ammoniakemissie van deze activiteit kon bij beoordeling project buiten beschouwing blijven.


Marieke Kaajan

  Geen verplichting om één grensoverschrijdende milieueffectrapportage op te stellen; wel is een substantiële mate van samenwerking tussen de lidstaten vereist.


Marieke Kaajan

  Compensatie in natura door omgevingsvergunning voor vervallen planologische mogelijkheden.

Toont 21 - 40 van 94 gevonden teksten
« 1 2 4 5
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.