Zoekresultaat: 198 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2015 x Rubriek Case Law x

  Het bevoegd gezag had in dit geval nader moeten onderzoeken of sprake was van bestaand gebruik.

  Verwijzing in planregels naar parkeernormen CROW. Rechtszekerheid.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Openbare ruimte. Muziekevenementen en festivals. Geluid. Akoestisch onderzoek. Milieuvergunning. Beoordeling maximale mogelijkheden.

  Vakantiepark. Geluid. Openingstijden. Representatieve situatie. APV. Woon- en leefklimaat. Inrichtingsplan.

  Omgevingsvergunning, LED-reclamescherm, lichthinder, toetsingskader welstandsnota.

  Vuurwerkbesluit te beperkt uitgelegd. Gevolgen strekken zich uit tot buiten de veiligheidszone; ook dieren worden beschermd.

  Reguliere of uitgebreide procedure. Wijziging aanvraag. Vergunning van rechtswege.

  Beleidsregels. Hardheidsclausule.

  Meewegen van het voordeel.

  Dwangsom- en invorderingsbesluit blijven in stand nadat de bevoegdheid tot handhaven is komen te vervallen.

  De omstandigheid dat een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning is bestemd en daarmee in planologisch opzicht nog steeds deel uitmaakt van de inrichting, betekent niet zonder meer dat ter plaatse van deze woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd.

  Supermarkt. Parkeren. Reparatiewet BZK 2014 (Stb. 2014, 458). Parkeernormen. Bouwverordening. CROW kencijfers.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Wijzigingsbevoegdheid. Autoreparatiebedrijf. Concrete invulling. Maximale invulling. VNG-brochure. Voorwaardelijke verplichting.

  Geen grondslag in Bevi om verweerder te verplichten tot handhavend optreden tegen lpg-tankstation.

  Omgevingsvergunningvrij bouwwerk. Verandering van niet-ingrijpende aard. Bblb en Bor.

  Vergunningaanvrager bepaalt voor welke inrichting hij vergunning wenst te verkrijgen.


Valérie van ’t Lam

  Goede procesorde geeft geen aanleiding om nieuwe beroepsgronden buiten beschouwing te laten.

  Ontbreken causaliteit, schade te herleiden tot ondernemersbeslissingen.


Mr. M.E.B. de Haseth
Mr. de Haseth is werkzaam bij de Raad van State en sinds 1 februari 2015 gedetacheerd bij het Gemeenschappelijk Hof.

Dr. G.C.C. Lewin
Toont 21 - 40 van 198 gevonden teksten
« 1 2 4 5 6 7 8 9 10
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.