Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 2710 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Rubriek Jurisprudentie x

  Nu significante gevolgen van de activiteit voor Belgische Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, heeft de provincie ten onrechte nagelaten om een passende beoordeling te maken in het kader van de milieuvergunningen.

  Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kon worden uitgesloten dat op de begane grond van het appartementengebouw nog steeds een ambachtsbedrijf kon worden uitgeoefend, omdat voor de uitoefening van een ambachtelijk bedrijf ingrijpende bouwkundige aanpassingen nodig zouden zijn geweest.


Berthy van den Broek

  Heroverweging dwangsombesluit kan zijn gebaseerd op andere wetsgrondslag dan het primaire besluit. Uien(schillen) zijn aan te merken als afvalstof.

  Een milieuvergunning die niet in werking is getreden, kan van rechtswege vervallen.

  Aantal parkeerplaatsen bij verkoop- en winkelruimte. Aangepaste tekening waarop in totaal 37 parkeerplaatsen zijn ingetekend. Herstellen gebrek.

  SER-ladder en wijzigingsbevoegdheid. DPO.


Tycho Lam

  Wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding bedrijventerrein. Toepassing SER-ladder. Bro.


Tycho Lam

  Toepassing relativiteitsvereiste is niet in strijd met het Unierecht. Aan vereisten van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid wordt voldaan.

  Begrip dakopbouw. Artikel 4 bijlage II Bor.

  Concurrent is belanghebbende. Het verwijderen van zand uit een onderwaterdepot is geen ontgronding zodat geen vergunning is vereist.

  Aan een milieuneutrale omgevingsvergunning (voorheen melding) kunnen voorschriften worden verbonden die leiden tot een (verdere) beperking van de milieugevolgen die op grond van de bestaande vergunning zijn toegestaan.


Valérie van ’t Lam

  Aantasting cultuurhistorische waarden. Awb. Relativiteitsbeginsel.

  Wgv. Geurnorm. Begrip bebouwde kom.

  Artikel inzake ontheffingsbevoegdheid in provinciale verordening onverbindend. Vernietiging provinciale ontheffing.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Uitbreiding bedrijventerrein. Provinciale verordening. Begrip stedelijke ontwikkeling. SER-ladder. Relativiteitsbeginsel.


Tycho Lam

  Mogelijkheden SVBP 2008. Maatbestemming serviceflat.

  Klacht IGZ tegen huisarts; wettelijk zorgvuldigheidskader bij euthanasie; subsidiariteitsbeginsel; berisping; art. 293 Sr; art. 2 lid 1 sub a tot en met f Wtlvhz

  Ex-neuroloog; strafvervolging; hulpeloosheid; voorwaardelijke opzet; mishandeling

  Psycholoog; hoger beroep; curator als klager niet-ontvankelijk; art. 65 lid 1 sub a Wet BIG

  Kort geding; zorginstelling; overplaatsing cliënt naar andere locatie; nader onderzoek CCE vereist; tussenvonnis

Toont 21 - 40 van 2710 gevonden teksten
« 1 2 4 5 6 7 8 9 49 50
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.