Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 495 artikelen

x
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 mei 2004, nr. 200305346/1 Rijnwoude/bestemmingsplan 'Tussen Rijn en Rijksweg'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden In twee gevallen wordt overwogen dat de omstandigheid dat niet aannemelijk is dat het gebruik, dat in het plan onder de beschermende werking van het algemene overgangsrecht is gebracht, binnen de planperiode zal worden beëindigd, niet zonder meer een bestemming overeenkomstig het feitelijk gebruik van de desbetreffende gronden rechtvaardigt.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 mei 2004, nr. 200305190/1 Purmerend/vrijstelling ex artikel 19, eerste lid, WRO en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Als uitgangspunt geldt dat niet ieder bouwplan dat tot gevolg heeft dat een beschermde diersoort zich moet aanpassen aan de veranderde omgeving reeds daarom moet worden aangemerkt als een opzettelijke verontrusting van beschermde diersoorten als bedoeld i
Auteurs Redactie

Redactie

H. Oosterom-Staples

S. Pieters
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2003, nr. 200205327/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Westelijke Randweg' van de gemeente Beverwijk. Uit het bestreden besluit volgt niet dat verweerder heeft bezien of het plan zonder daarbij in strijd te handelen met het bepaalde in de Flora- en faunawet (Ffw) uitvoerb, dan wel, zo van deze strijdigheid moet worden uitgegaan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 oktober 2003, nr. 200301201/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Uiterwaarden' van de gemeente Hattem. Het in de beleidslijn 'Ruimte voor de Rivier' opgenomen toetsingskader voor nieuwe ingrepen in het winterbed van de grote rivieren is ten onrechte niet neergelegd in de in het pla
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

2004/30 Gynaecoloog; tekortschieten in gynaecologische zorg; tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van elk lid van de maatschap: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. K.E. Mollema, voorzitter, mr. M.M.A. Gerritzen-Gunst, mr. H.S. Pruiksma, leden-juristen; H.J. Dalewijk, prof. dr. G.H.A. Visser, leden-beroepsgenoten; mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 4 maart 2004.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 4 2004
Auteurs


Artikel

Access_open Verhullend argumenteren in het vermogensrecht; Preadvies Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht, Springen met lemen voeten

vergadering van 12 december 2003

Tijdschrift Netherlands Journal of Legal Philosophy, Aflevering 1 2004
Trefwoorden dier, schade, aansprakelijkheid, bezitter, overeenkomst, burgerlijk recht, risico, vergoeding, ouders, verzorging
Auteurs J.B.M. Vranken

J.B.M. Vranken
Artikel

Access_open Naar aanleiding van J.B.M. Vranken, Verhullend argumenteren in het vermogensrecht

Tijdschrift Netherlands Journal of Legal Philosophy, Aflevering 1 2004
Trefwoorden motivering, belangenafweging, kwaliteit, dier, levering, overeenkomst, rechterlijke uitspraak, autonomie, rechtspraak, risico
Auteurs M. Henket

M. Henket
Artikel

Access_open Democratie als voorwaarde voor de rechtsstaat

Tijdschrift Netherlands Journal of Legal Philosophy, Aflevering 2 2004
Trefwoorden rechtsstaat, democratie, bestuurder, noodzakelijkheid, voorwaarde, vrucht, wetgeving, idee, wettekst, zelfregulering
Auteurs P.C. Westerman

P.C. Westerman
Artikel

Enquêterecht tussen Ondernemingskamer en Hoge Raad

HR 1 februari 2002, <i>NJ</i> 2002, 225 inzake BTG Holdings BV tegen De Vries Robbé Groep NV e.a., HR 6 juni 2003, <i>NJ</i> 2003, 486 inzake R. Pich tegen H. Issaurat e.a.

Tijdschrift Onderneming en Financiering, Aflevering 59 2003
Trefwoorden bestuurder, enquêterecht, vennootschap, beschikking, commissaris, aandeelhouder, aandeel, houdstervennootschap, stichting, bouw
Auteurs C. de Groot

C. de Groot
Titel

Ruimtelijke Ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2003, nr. 200204131/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake de toepassing van bestuursdwang, gemeente Assen. Het prostitutiebedrijf in kwestie valt weliswaar onder de in het geldende plan opgenomen definitie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2003, nr. 200203283/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Barentzplein e.o.' van het stadsdeel Westerpark (gemeente Amsterdam). Als omtrent een aanduiding op de plankaart in de planvoorschriften niets is bepaald, komt aan die aanduiding geen betekenis toe, waardoor een
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 april 2003, nr. 200202163/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ''s-Gravenland 2001' van de gemeente Capelle aan den IJssel. De woningen op gronden die opgenomen waren in een globaal bestemmingsplan werden gerealiseerd op basis van binnenplanse vrijstellingen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 maart 2003, nr. 200200686/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Velserend' van de gemeente Velsen. Aan het in de plantoelichting genoemde rapport was het vermoeden te ontlenen dat in het plangebied beschermde diersoorten voorkomen
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

Earn-outregelingen en balansgaranties in de vennootschapsbelasting

Tijdschrift Onderneming en Financiering, Aflevering 56 2003
Trefwoorden fiscaal, aandeel, verkoper, vervreemding, earn-outregeling, vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling, koopprijs, winstrecht, terugbetaling
Auteurs J. Gooijer en S.R. Pancham

J. Gooijer

S.R. Pancham
Artikel

Herstructurering, corporate recovery en aansprakelijkheid

Tijdschrift Onderneming en Financiering, Aflevering 56 2003
Trefwoorden vennootschap, aansprakelijkheid, schuldeiser, bestuurder, betaling, houdstervennootschap, selectiviteit, bestuurdersaansprakelijkheid, bestuursaansprakelijkheid, dochter
Auteurs J.B. Huizink

J.B. Huizink

M.B.M. Loos
Artikel

Door de OK te treffen onmiddellijke voorzieningen: lessen uit Zwagerman?

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming, Aflevering 6 2003
Trefwoorden beschikking, commissaris, raad van commissarissen, vennootschap, algemene vergadering van aandeelhouders, aandeelhouder, machtiging, statuut, aandelenemissie, aandeel
Auteurs M.W.E. Evers

M.W.E. Evers
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 2002, nr. 200104058/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Golfbaan Backerbosch' van de gemeente Margraten. Het bestemmingsplan voorziet niet in de exploitatie van de das, en er bestaat geen rechtstreeks verband tussen de (verwezenlijking van) het plan en het bij toeval
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 441 - 460 van 495 gevonden teksten
1 2 17 18 19 20 21 23 25
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.