Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 69 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x
Jurisprudentie

ABRvS 20 augustus 2008, nr. 200708699/1, Oldebroek/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2008
Trefwoorden Perceel, Bestemmingsplan, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwvergunning, Gemeente, Onroerende zaak, Privacy, Ruimtelijke ordening, Schade, Stichting
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

Artikel 49 WRO wordt artikel 6.1 Wro: de nieuwe planschaderegeling

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2008
Trefwoorden Schade, Tegemoetkoming, Schadevergoeding, Bestemmingsplan, Planschade, Onroerende zaak, Bestuursorgaan, Procedureverordening, Vergoeding, Burgemeester
Auteurs Willems, P.

Willems, P.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 april 2007, nr. 200605121/1, Sint-Michielsgestel/bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Bouwvergunning, Belangenafweging, Ruimtelijke ordening, Bouwwerk, Noodzakelijkheid, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Privacy, Burgemeester, College van burgemeester en wethouder, Ongegrondverklaring
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 december 2006, nr. 200602293/1, Tubbergen/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2007
Trefwoorden Taxatie, Gemeenteraad, Waardedaling, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Ongegrondverklaring, Ruimtelijke ordening, Vergoeding, Administratieve rechtspraak, Deskundigenadvies
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 11 oktober 2006, nr. 200601854/1, Westland/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Bestemmingsplan, Hoofdzaak, Verlies, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Glastuinbouw, Ongegrondverklaring, Onroerende zaak, Schadevergoeding, Bedrijfsvoering, Bestuurder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 11 oktober 2006, nr. 200601825/1, Duiven/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Perceel, Tweede woning, Bestemmingsplan, Ongegrondverklaring, Privacy, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, Onroerende zaak, Planschade
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 juli 2006, nr. 200508480/1, Tubbergen/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Administratieve rechtspraak, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Ernstig gebrek, Gemeente, Herziening, Schade, Stichting, Taxatierapport
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 april 2006, nr. 200506094/1, Meerssen/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Schade, Bestemmingsplan, Schadevergoeding, Ruimtelijke ordening, Stichting, Voorzienbaarheid, Waardedaling, Woning, Administratieve rechtspraak, Afdeling bestuursrechtspraak van
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 januari 2006, nr. 200502010/1, Hengelo/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Appellanten behoefden, bij gebreke van een concreet beleidsdocument dat ter openbare kennis was gebracht, aan de hand waarvan zij de realisering van het appartementengebouw hadden kunnen voorzien, ten tijde van de koop van hun woonperceel geen rekening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 18 januari 2006, nr. 200503143/1, Heemskerk/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Ingevolge het bestemmingsplan 'Oosterwijk-Zuidbroek' is op het perceel uitsluitend de aanleg van de verlengde Coentunnelweg toegestaan. Gelet op het feit dat het tracé van de verlengde Coentunnelweg buiten het plangebied van het genoemde plan grotendeels
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 maart 2006, nr. 200505797/1, Westland/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Honderdland'

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden De VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' heeft een indicatief en globaal karakter. In de brochure worden indicatieve afstanden aangegeven die bij bepaalde functies in acht dienen te worden genomen tot woningen gelegen in een rustige woonwijk.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 februari 2006, nr. 200505327/1, Steenwijkerland/bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden De bevoegdheid die iedere eigenaar op grond van artikel 48 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek heeft om zijn erf af te sluiten, kan in een bestemmingsplan worden beperkt, maar de voorschriften van een plan dienen buiten toepassing te blijven als deze
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Jurisprudentie

ABRvS 19 oktober 2005, nr. 200408495/1 (GS Noord-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Parkeerhinder regelen in kader wegenverkeerswetgeving. Voor wat betreft aspecten privacy en uitzicht geen beperkingen noodzakelijk.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 17 augustus 2005, nr. 200406769/1, Middelburg/verzoek om

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De kans dat de maximale mogelijkheden van het oude planologische regime niet daadwerkelijk worden benut, dient uitsluitend bij de uit te voeren planologische vergelijking te worden betrokken.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS, 20 juli 2005, nr. 200409514/1, Bunnik/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De rechtbank heeft terecht overwogen dat niet is uitgesloten dat de bouwmogelijkheden van de bestemming ´Agrarische bebouwing´ onder het oude planologische regime als gevolg van beperkende milieuvoorschriften voor een aantal vormen van bebouwing zouden
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 23 maart 2005, nr. 200406358/1, Bergen/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden In aanmerking genomen de aard van de schade, de geringe ernst en de beperkte duur daarvan, moet worden geoordeeld dat de schade ten gevolge van de verleende vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de WRO, ten behoeve van het realiseren en exploiteren
Auteurs Oranje, H.

Oranje, H.
Jurisprudentie

ABRvS 16 maart 2005, nr. 200404021, Echt-Susteren/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Indien een op grond van de verleende vrijstelling ex artikel 19 van de WRO gegeven bouwmogelijkheden min of meer op één lijn zijn te stellen met die welke op grond van de wijzigingsbevoegdheid hadden kunnen worden gerealiseerd en de conclusie
Auteurs Haak, M. en Oranje, H.

Haak, M.

Oranje, H.
Jurisprudentie

ABRvS 26 mei 2004, nr. 200305793/1 Margraten/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Dat de raad heeft nagelaten, overeenkomstig artikel 30 van de WRO, een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, waarbij het Koninklijk Besluit inzake een voorgaand plan in acht wordt genomen, leidt niet tot het oordeel dat het Koninklijk Besluit deel uitmaakt van het voorheen geldende planologische regime en derhalve in de planologische vergelijking had moeten worden betrokken.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 6 mei 2004, nr. 200305427/1 Jacobswoude/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2004
Trefwoorden Voor vergoeding van planschade is het niet noodzakelijk dat sprake is van overschrijding van het normaal maatschappelijk risico.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2004
Trefwoorden bestemmingsplan, schadevergoeding, gemeente, ruimtelijke ordening, vergoeding
Auteurs Willems, P. en Erkens, M.

Willems, P.

Erkens, M.
Toont 41 - 60 van 69 gevonden teksten
1 3
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.