Zoekresultaat: 123 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2016 x

  Rechtsgevolgen van uitbreidingsplannnen zijn vervallen.

  Voorzienbaarheid, verkoop van aandelen niet hetzelfde als verkoop van de onroerende zaak.

  Toekomstige ontwikkeling onvoldoende zeker om bij de beoordeling te betrekken.

  Ladder voor duurzame verstedelijking. Datacenter. Regionale behoefte.


Tycho Lam

  Verschillende verkeersprognoses. Luchtkwaliteit. Sjoemelsoftware. Fijnstof. Norm PM2,5.

  Nadeelcompensatie. Vergoedbaarheid. Normaal maatschappelijk risico. Berekeningsmethode. Referentieperiode. Normomzet.

  Beleidsregels parkeren. Verwijzing in strijd met Bro.

  Cervicale dislocatie (= nek breken) van meeuwenjongen is geen methode voor het doden van dieren dat bij wettelijk voorschrift is aangewezen; bijgevolg is het gebruik van deze methode niet toegestaan. De ontheffing Ffw is ten onrechte verleend.

  Voor voorzienbaarheid is uitsluitend de situatie ten tijde van de investeringsbeslissing relevant.

  Legaliseren chalet annex bedrijfswoning. Weigering omgevingsvergunning. Verklaring van geen bedenkingen. Bevoegdheid college.

Artikel

De correctie-Langemeijer in het bestuursrecht

Tijdschrift StAB, Aflevering 3 2016
Auteurs Lisanne van Boven

Lisanne van Boven

  Eigenaar geen overtreder. Toepassing Woningwet per 1 april 2007.

  Overwegingen normaal maatschappelijk risico.


Berthy van den Broek

  Conserverend karakter van beheersverordening.

  Voor inrichtingen zonder IPPC-installatie staan de voorschriften met betrekking tot de emissies naar lucht (waaronder geur) sinds 1 januari 2016 in het Activiteitenbesluit. Daarvan kan enkel bij maatwerkvoorschrift worden afgeweken.

  Ten onrechte geen rekening gehouden met BBT-conclusies. Rechtsgevolgen blijven in stand.

  Geluid van vee in de stallen blijft buiten beschouwing bij de beoordeling van het gemiddeld geluidniveau.

  Legalisering permanente bewoning recreatiewoningen. M.e.r.-plicht. Ladder duurzame verstedelijking.

  Redelijke termijn voor concrete poging bij passieve risicoaanvaarding.

  Kosteneffectiviteit is al afgewogen bij het vaststellen van de desbetreffende BBT-documenten. Geen bijzondere omstandigheden die nopen tot een nadere afweging van de kosteneffectiviteit.

Toont 41 - 60 van 123 gevonden teksten
1 3 5 6 7
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.