Zoekresultaat: 821 artikelen

x
Jaar 2004 x
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 december 2003, nr. 200301396/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Amstelveen. Appellant dient in zijn verzoek om vergoeding van schade aan te geven welke het schadeveroorzakende besluit is. Burgemeester en wethouders hebben het verzoek om schadevergoeding onbevoegdelijk afgewezen
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 november 2003, nr. 200204306/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Heerlen. Sinds begin 2003 oordeelt de Afdeling dat de datum waarop het beweerdelijk schadeveroorzakend besluit in werking is getreden (in plaats van de datum waarop het besluit onherroepelijk is geworden), beslissend is voor
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 24 oktober 2003, nr. 02/06231

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake de heffing van leges voor het in behandeling nemen van een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Bennebroek. Heffing van leges terzake van een verzoek om schadevergoeding ex artikel 49 WRO is niet toegestaan
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 september 2003, nr. 200203940/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Menaldumadeel. Voor een afwijking van de regel dat in het kader van een beoordeling of sprake is van een nadeliger situatie het nieuwe planologische regime
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 december 2003, nr. 200301373/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Berg, herziening Johan van Oldebarnevelt gymnasium' van de gemeente Amersfoort. De gemeenteraad heeft seksinrichtingen in het plangebied ongewenst geacht en expliciet verboden. Het is de Afdeling niet gebleken dat door de gemeenteraad aan het op deze wijze regu
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 december 2003, nr. 200205489/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Aalst' van de gemeente Waalre. De digitale detailplankaarten met schaal 1:25.000, waarvan blijkens het gestelde in het streekplan 'Brabant in balans' wordt verwacht dat de gemeenten daarmee bij de vaststelling van hun ruimtelijke plannen rekening houden
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 december 2003, nr. 200302198/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het wijzigingsplan 'Buitengebied 1984, wijziging pluimveehouderij Rijksstraatweg (Buurmalsen)' van de gemeente Geldermalsen. Anders dan voor de intrekking van een bestemmingsplan, waarvoor in artikel 35 van de WRO een regeling is opgenomen, voorziet de WRO niet expliciet in een regeling voor de intrekking
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

Modernisering van het mededingingsrecht; de civiele rechter is er klaar voor, de partijen ook?

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 1 2004
Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, bewijslast, overeenkomst, verdrag, inlichting, mededingingsrecht, beschikking, deskundigenbericht, schade, hof van justitie EG
Auteurs M.C.M. van Dijk

M.C.M. van Dijk
Artikel

The Draft Treaty establishing a Constitution for Europe, economic policy and open markets with free competition

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 1 2004
Trefwoorden Europese centrale bank, vrije mededinging, interne markt, service, interest, lidstaat, Europees stelsel van centrale banken, concern, Europese gemeenschap, duurzame ontwikkeling
Auteurs A. Winterstein en B.M.P. Smulders

A. Winterstein

B.M.P. Smulders
Jurisprudentie

OSB, zaak 2021, besluit d-g Nma, 19 maart 2003

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 1 2004
Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, bestuurder, mededinging, ondernemersvereniging, besluiten van ondernemersverenkomst, betaling, aanbeveling, accountant, opdrachtgever, prijsverhoging
Auteurs J.F. Schutte

J.F. Schutte
Artikel

Engelgeer/d-g NMa

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 1 2004
Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, verbod, aanwijzing, besluiten van ondernemersverenigingen, mededinging, voorlopige voorziening, administratief recht, arrondissement, handhaving, honorarium
Auteurs P. Glazener

P. Glazener
Artikel

Samenwerking in de asfaltproductiesector: Mededingingsrecht als middel tot herstructurering van markten

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 1 2004
Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, asfalt, groepsvrijstelling, overeenkomst, samenwerkingsverband, marktaandeel, mededinging, relevante markt, aandeelhouder, horizontale samenwerkingsovereenkomst
Auteurs G.A. Vriezen

G.A. Vriezen

E. Steyger

S. Pieters

A.P. van der Mei

R. Blekxtoon
Jurisprudentie

Inkomens, internet en informationele privacy

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 1/2 2004
Trefwoorden beschermning van persoonsgegevens
Auteurs P.H. Blok

P.H. Blok
Jurisprudentie

Wat belast de BTW? II

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 1/2 2004
Trefwoorden belastingen
Auteurs K.M. Braun

K.M. Braun
Artikel

De onderzoeksplicht bij de koop van aandelen

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming, Aflevering 2 2004
Trefwoorden dwaling, verkoper, mededelingsplicht, overeenkomst, garantie, aandeel, algemeen burgerlijk pensioenfonds, koopovereenkomst, aandelentransactie, due diligence
Auteurs M. van Oosten

M. van Oosten
Toont 701 - 720 van 821 gevonden teksten
1 2 32 33 34 36 38 39 40 41 42
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.