Zoekresultaat: 821 artikelen

x
Jaar 2004 x
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 oktober 2003, nr. 200301328/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Watermolen' van de gemeente Gemert-Bakel. Op de plankaart zijn binnen het plangebied geen perceelsgrenzen ingetekend en ook overigens ontbreekt een duidelijke ondergrond. Hierdoor is op de plankaart niet te zien waar , zodat op grond van de plankaart de gevolgen van het plan voor
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 oktober 2003, nr. 200302256/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het uitwerkingsplan 'Winkelcentrum Centrumgebied Weidevenne 2002' van de gemeente Purmerend. Uit de bewoordingen van artikel 10 en artikel 15, eerste lid, van de WRO moet worden opgemaakt dat slechts indien de gemeenteraad in het bestemmingsplan aan het college van burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 oktober 2003 nr. 200302672/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het uitwerkingsplan 'Uitwerkingsplan Leidschenveen Hoven A', gemeente Den Haag. Bij de uitwerking van het bestemmingsplan, waarbij wordt beoogd de bouw van een groot aantal woningen mogelijk te maken, is door de raad
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 oktober 2003, nr. 200300783/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Woubrugge-Kerkweg' van de gemeente Jacobswoude. De 'overweging ten overvloede' in het besluit van verweerder ten aanzien van de nokhoogte van het geprojecteerde gebouw ten behoeve van dienstverlenende bedrijven en/of
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 oktober 2003, nr. 200203947/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Steenderdiek 1999' van de gemeente Steenderen. Het plan heeft mede tot doel de bestaande en de nieuwe functies op het industrieterrein Steenderdiek en zijn omgeving op een juiste wijze op elkaar af te stemmen. Ten beh
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 september 2003, nr. 200391675/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Keatsmorra' van de gemeente Wûnseradiel. In de desbetreffende publicatie is geen mededeling gedaan van de wijziging die bij de vaststelling van het plan daarin is aangebracht en van de mogelijkheid voor een ieder schr
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 september 2003, nr. 200205707/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake een wijziging van het bestemmingsplan 'Dorpsgebied Moerkapelle', gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. De stelling van appellanten dat verweerder niet bevoegd was na de vernietiging van de goedkeuring van het wijzigingsplan een nieuw besluit omtrent
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 september 2003, nr. 20030088/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake een vergunning ten behoeve van een uitweg, gemeente Noordwijk. Gezien de doeleindenomschrijving van de bestemming 'Voor- of zijtuin, open erf' is de aanleg van één of meerdere privé-parkeerplaatsen op gronden met deze bestemming niet in
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200301163/1 (Middelharnis)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Afwijzing van verzoek om handhavingsmaatregelen te treffen tegen een inrichting. Appellanten stellen geluidshinder te ondervinden van de verkeersbewegingen ter plaatse van de in- en uitrit van het terrein van de inrichting. Zij menen dat de in- en uitrit
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200300985/1 (Hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank Middelburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Afwijzing door Minister van Verkeer en Waterstaat van verzoek van een visser om nadeelcompensatie. De beweerde oorzaak van de schade is het uitvoeren van bagger- en stortwerkzaamheden door Rijkswaterstaat in het kader van de verbreding en verdieping van d
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200300360/1 (GS Groningen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Besluit waarbij op grond van artikel 8.22 en 8.23 Wet milieubeheer voorschriften zijn toegevoegd aan de vergunning voor een autowrakkeninrichting. De voorschriften zijn gebaseerd op artikel 5, eerste en tweede lid van het Besluit beheer autowrakken (hierna: het Besluit), een instructie-amvb als bedoeld in artikel 8.45 Wet milieubeheer
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200206163/1 (Warmond)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Toepassing van bestuursdwang wegens het nalaten om asbest te verwijderen, dat is vrijgekomen bij een brand in een naastgelegen inrichting. De brand is ontstaan in de inrichting van appellante en overgeslagen naar die naastgelegen inrichting. Appellante meent dat de regeling van artikel 17.1 Wm
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200204619/1 (Renkum)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Veranderingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een papierfabriek. De verandering houdt in dat de bestaande verbrandingsinstallatie wordt vervangen door een nieuwe installatie met een (grotere) verwerkingscapaciteit van 240.000 ton/jaar. Door ap
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 12 november 2003, nr. 200206624/1 (GS Overijssel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Lasten onder dwangsom tegen een bouwbedrijf wegens het in werking houden van delen van de inrichting zonder (van kracht zijnde) vergunning. Partijen verschillen van mening over de vraag of de in 1999 voor de inrichting verleende milieuvergunning - gelet o
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 29 oktober 2003, nr. 200204787/1 (GS Noord-Brabant)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Tijdelijke vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een co-vergistingsinstallatie. Appellanten betogen dat - nu de inrichting betrekking heeft op een activiteit met een capaciteit van 100 ton per dag of meer - de aanvraag ten onrechte in behandeling , omdat voorafgaand aan het besluit geen beoordeling heeft plaatsgevonden omtrent de vraag of een milieueffectrapport (hierna: mer) opgemaakt moet worden
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRS 23 oktober 2003, nr. 200305773/1 (Uden)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Afwijzing verzoek om handhavend op te treden tegen het voornemen een aanvang te maken met bouwwerkzaamheden ten behoeve van het oprichten van een champignonkwekerij. Het standpunt van verweerder is dat het bouwen van de champignonkwekerij geen oprichten v
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 22 oktober 2003, nr. 200302840/1 (Duiven)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een fokzeugenhouderij. Appellante, eigenaar van een naburig pluimveebedrijf, is beducht voor besmettingsgevaar voor de in haar bedrijf aanwezige grootmoederdieren. Verweerder meent dat het risico voor besmetting zijn oorsprong vindt in een bijzondere gevoeligheid
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

hoe streng is het mededingingsrecht?

GEA 30 september 2003, zaak T-203/01, Michelin t. Commissie ('Michelin II'), GEA 17 december 2003, zaak T-219/99, British Airways t. Commissie d-g, NMa 31 december 2003, zaaknr. 3353-89, CR Delta

Tijdschrift Onderneming en Financiering, Aflevering 64 2004
Trefwoorden mededinging, afnemer, Nederlandse mededingingsautoriteit, marktaandeel, verkoop, economische machtspositie, mededingingsrecht, individualisatie, discriminatie, verbod
Auteurs P.P.J. van Ginneken

P.P.J. van Ginneken
Jurisprudentie

2004/22 Gynaecoloog; geen schending art. 6 EVRM; onzorgvuldige handelwijze: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mr. A.J.M. Kaptein, mr. E.J. van Sandick, leden-juristen, M.A.P.E. Bulder-van Beers, prof. dr. G.H.A. Visser, leden-beroepsgenoten; mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 27 januari 2004.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 3 2004
Auteurs


Jurisprudentie

2004/14 Huisarts; regie behandeling patiënte?: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. Uhlenbeck-Lagerweij, voorzitter, mr. M.J.F. Zeven-Postma, mr. R.A. Torrenga, leden-juristen; M.A.P.E. Bulder-van Beers, Dr. W.H.J. Derks, leden-beroepsgenoten, mr. C.M.J. Wuisman-Jansen) d.d. 6 januari 2004

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 2 2004
Auteurs


Toont 741 - 760 van 821 gevonden teksten
1 2 34 35 36 38 40 41 42
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.