Zoekresultaat: 198 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2015 x Rubriek Case Law x

  Geen grondslag aanwezig voor verlenen veranderingsvergunning.


Valérie van ’t Lam

  Normaal maatschappelijk risico, ambtshalve toetsing.

  Bor. Dakterras. Geen afzonderlijk bouwwerk. Begrip bijbehorend bouwwerk.

  Spuitzone. Aan te houden afstand. Driftreducerende spuittechniek. Vereisten Activiteitenbesluit.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Woningsplitsingen. Toepassing Bor. Begripsbepaling inzake dakopbouw. Vergunning van rechtswege. Parkeerdruk.

  Paardenstal. Toepasssing Bor. Bijbehorend bouwwerk.


Tonny Nijmeijer

  Dwangsom aan bevoegd gezag wegens het in gebreke blijven van het nemen van een handhavingsbesluit.

  Spuitzone. Bestaande situatie. Afstandsnorm. Beperkingen bedrijfsvoering. Woon- en leefklimaat. Gezondheid.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Lange begunstigingstermijn wordt niet gerechtvaardigd door de last onder dwangsom.

  De neerslag van fijn stof op gewassen wordt niet beoordeeld in het kader van de toetsing aan de geldende grenswaarden voor fijn stof.

  De Staat der Nederlanden wordt gelast om de jaarlijkse emissies van broeikasgassen verdergaand te beperken.

  Het houden van pluimvee is een activiteit en niet een installatie of toestel als bedoeld in artikel 2.17, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit. Geluid van het pluimvee terecht niet meegenomen bij het bepalen van het geluidsniveau veroorzaakt door de inrichting.

  Slopen rijksmonument. Toetsingskader in Wabo. Jurisprudentielijn.

  Begrip vergunninghouder in Wabo. Uitvoerder van het project.

  Omgevingsvergunning voor crematorium.

  Toetsingskader omgevingsvergunning voor wijzigen monument.

  Gewasbeschermingsmiddelen. Historisch gegroeide situatie. Gezondheid omwonenden.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Voorzorgsbeginsel geen grond voor stellen strengere voorschriften met betrekking tot de verspreiding van zoönosen, zoals de bacterie die de Q-koorts kan veroorzaken. Ambtshalve toetsing beperkt tot openbareordevoorschriften.

  Bevoegdheid college. Aanwijzingsbesluit raad onverbindend. Formulering categorieën.

  Wijzigen beschermd monument. Relativiteitsbeginsel.

Toont 61 - 80 van 198 gevonden teksten
1 2 4 6 7 8 9 10
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.