Zoekresultaat: 160 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2007 x Rubriek Jurisprudentie x
Jurisprudentie

De onzijdig persoon en een machtiging tot tegeldemaking: Rb. Assen 19 maart 2007, nr. 58118/KG ZA 06-164, LJN BA1912, Notafax 2007, nr. 109

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Dwangvertegenwoordiger, Woning, Machtiging, Notaris, Zuster, Erfrecht, Aanwijzing, Verdeling erfenis, Kort geding, Levering
Auteurs Luijten, E.A.A. en Meijer, W.R.

Luijten, E.A.A.

Meijer, W.R.
Jurisprudentie

Testamentair bewind: Hof Leeuwarden 28 februari 2007, rolnummer 0500218, LJN AZ9682"

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht, Aflevering 02 2007
Trefwoorden Bewind, Bewindvoerder, Kind, Erflater, Erfrecht, Moeder, Uiterste wil, Geïntimeerde, Minderjarige, Vader
Auteurs Luijten, E.A.A. en Meijer, W.R.

Luijten, E.A.A.

Meijer, W.R.
Jurisprudentie

Ontslag van de executeur wegens gewichtige redenen: Gerechtshof Den Bosch 21 november 2006 (rekestnummer R200600632) LJN AZ4506

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Executeur, Ontslag, Erfgenaam, Erflater, Erfrecht, Nalatenschap, Beschikking, Uiterste wil, Overlijden, Rekening en verantwoording
Auteurs Luijten, E.A.A. en Meijer, W.R.

Luijten, E.A.A.

Meijer, W.R.
Jurisprudentie

De ervende en de stervende saniet: Ktr. Zwolle 20 december 2006, zaaknummer 342295 ER 06-59, LJN AZ5145

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Erfgenaam, Nalatenschap, Schuldsanering, Overlijden, Wettelijk vertegenwoordiger, Schuldeiser, Vereffening, Beneficiaire aanvaarding, Erfrecht, Beschikking
Auteurs Kolkman, W.D.

Kolkman, W.D.
Jurisprudentie

Tien jaar moderne mediation in de Nederlandse rechtspraak

Tijdschrift Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Mediation, Rechtspraak, Mediator, Vaststellingsovereenkomst, Overeenkomst, Werknemer, Europees hof voor de rechten van de mens, Geheimhoudingsplicht, Bewijsovereenkomst, Mediationovereenkomst
Auteurs Roo, A. de

Roo, A. de
Jurisprudentie

De managementovereenkomst volgens de Hoge Raad en de Centrale Raad van Beroep

HR 13 juli 2007, JAR 2007/231; NJ 2007, 449, m.nt. E. Verhulp (Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGGM)

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties, Aflevering 03 2007
Trefwoorden arbeidsovereenkomst, managementovereenkomst, overeenkomstvereiste, derdebelanghebbenden, feitelijke benadering
Auteurs L. van den Berg

L. van den Berg
Jurisprudentie

Hadden Osinga en Spaan maar eerder geleefd: over 'zwaarder drukken' en de werking van het concurrentiebeding

HR 5 januari 2007, JAR 2007/37 en 38; RAR 2007/37; JIN 2007/92 en 93, m.nt. Loonstra en Zondag

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties, Aflevering 03 2007
Trefwoorden concurrentiebeding, functiewijziging, Brabant/Van Uffelen, belangenafweging, artikel 7:653 BW
Auteurs C.J. Loonstra

C.J. Loonstra
Jurisprudentie

ABRvS 11 juli 2007, nr. 200605999/1, Schouwen-Duiveland/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Gemeenteraad, Perceel, Taxatie, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Ontlening, Schouw, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap, Concurrentiepositie
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 4 juli 2007, nr. 200609219/1, Roermond/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Mededinging, Gemeente, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Gemeenteraad, Herziening, Vergoeding, Hotelbedrijf, Ongegrondverklaring, Schade
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 26 september 2007, nr. 200702265/1 inzake art. 8.11, derde lid, art. 8.12, vierde lid en art. 8.23 Wm (GS Noord-Brabant)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Vergunning, Aanwijzing, Koolwaterstof, Stikstofdioxide, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, As low as reasonably achievable, Asfalt, Frequentie, Vervaardigen, Waarborg
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 26 september 2007, nr. 200.701770/1 inzake art. 8.12, vierde lid Wm (Horst aan de Maas)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Vergunning, Noodzakelijkheid, Vergunninghouder, Aansprakelijkheid, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Eigenaar, Frequentie, Grondgebied, Handhaving, Inzage
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 19 september 2007, nr. 200701181/1 inzake art. 8.11, derde lid Wm (Texel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Ammoniak, Ecologische hoofdstructuur, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Administratief recht, Bestuursorgaan, Motivering, Motiveringsbeginsel, Nabijheid, Vergunningaanvraag
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 september 2007, nr. 200700869/1 inzake art. 5:34 Awb (Nijmegen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Verbeuren van dwangsom, Administratief recht, Rechtszekerheidsbeleid, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Last onder dwangsom, Ongegrondverklaring, Beschikking, Bestuursorgaan, Dwangsom, Vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 september 2007, nr. 200609067/1 inzake art. 1:2 Awb (GS Noord-Brabant)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Belanghebbende, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Compost, Tuinbouw, Vergunningverlening, Gelijkheidsbeginsel, Merk, Niet-ontvankelijkheid, Afvalverwerking
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 augustus 2007, nr. 200701498/1 inzake art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43, art. 10a en art. 19d Natuurbeschermingswet (Woensdrecht)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Aanwijzing, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Akkerbouw, Agrarisch bedrijf, Direct verband, Europees recht, Kwaliteit, Landbouw, Nabijheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 augustus 2007, nr. 200609358/1 inzake art. 8:73 Awb (Sluis)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Last onder dwangsom, Onrechtmatigheid, Openbaar ministerie, Onherroepelijkheid, Bijzondere omstandigheden, Niet-ontvankelijkheid, Ontvankelijkheid, Rechtmatigheid, Schadevergoeding, Aansprakelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 augustus 2007, nr. 200607882/1 inzake art. 4, tweede en vijfde lid en art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Hilvarenbeek)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Depositie, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Toestemming, Varkenshouderij, Vergunning, Ammoniak, Europese gemeenschap, Hof van justitie EG, Lidstaat
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 augustus 2007, nr. 200700800/1 inzake art. 3:41 en art. 3:42 Awb (Rotterdam)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Bezwaarschrift, Belanghebbende, Bestuursorgaan, Niet-ontvankelijkhei, Ontvankelijkheidverklaring, Verschoonbare termijnoverschrijding, Toezending, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bodemverontreiniging
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 8 augustus 2007, nr. 200606603/1 inzake art. 7 Blk 2005 en art. 8.11, derde lid Wm (GS Groningen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Luchtkwaliteit, Vergunning, Bouw, Concentratie, Aanbeveling, Beschikking, Bouwafval, Geluidhinder, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 juli 2007, nr. 200607291/1 inzake art. 20.8 Wm (Montferland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Vergunning, Bouwvergunning, Milieuvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunningverlening, Bouw, Merk, Ondertekening, Redenering, Termijn beroep
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Toont 61 - 80 van 160 gevonden teksten
1 2 4 6 7 8
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.