Zoekresultaat: 123 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2016 x

  Wabo. Onlosmakelijke activiteiten.

  Hondenkennel. Geluidhinder. Rechtsonzekerheid. In akoestisch onderzoek is geen rekening gehouden met de maximale invulling van de planologische mogelijkheden.

  Uitrijden mest geen onderdeel aangevraagde project. Ammoniakemissie van deze activiteit kon bij beoordeling project buiten beschouwing blijven.


Marieke Kaajan

  De gemeente mocht in redelijkheid als verkeersmaatregel de milieuzone instellen. Het feit dat de positieve milieueffecten van de zone mogelijk beperkt zijn, doet daar niets aan af.  

  Geurhinder in planschadezaken

  Exceptieve toetsing. Bepaling uitvoeringsbesluit Chw onverbindend. Experiment. Wijzigingsbevoegdheid en ladder duurzame ontwikkeling.


Tycho Lam

  Geen verplichting om één grensoverschrijdende milieueffectrapportage op te stellen; wel is een substantiële mate van samenwerking tussen de lidstaten vereist.


Marieke Kaajan

Peter Willems

  Activiteitenbesluit voorziet in een uitputtende regeling voor energiebesparende maatregelen.

  Compensatie in natura door omgevingsvergunning voor vervallen planologische mogelijkheden.

  Een meldingsbevestiging naar aanleiding van de Regeling pas is niet op rechtsgevolg gericht en derhalve geen besluit in de zin van de Awb.


Marieke Kaajan

  De rechtbank heeft ten onrechte zelf in de zaak voorzien.

  De minister is bevoegd om voorwaarden te stellen in het belang van de beperking van door AWACS-vliegtuigen veroorzaakte geluidhinder.

  Geen sprake van een redelijkerwijs binnen afzienbare tijd voorzienbare uitbreiding van de capaciteit en daarmee geen overschrijding drempelwaarde MER-plicht.

  Taxiënde vliegtuigen en testprocedures vlak voor de start zijn activiteiten die tot het landen en opstijgen moeten worden gerekend. Het geluid van deze activiteiten wordt geregeld in de Luchtvaartwet.

  Omgevingsvergunning voor bouwen. Tijdelijke berging. Gemeenschappelijke tuin bij twee bouwpercelen.

  Omgevingsvergunningen onbemand tankstation. Veranderen inrichting. Verplaatsen ondergrondse brandstoftanks. Reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure. Vergunning van rechtswege en ontvankelijkheid. Strijdigheid met bestemmingsplan. Onlosmakelijkheid.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Verplaatsing manege. Ladder duurzame verstedelijking. Onderzoek alternatieven.


Tycho Lam

  Foto’s van appellant kunnen niet dienen als bewijs van de overtreding. Het is de ter zake deskundige medewerker van het bevoegd gezag die de waarneming van de overtreding moet doen.

  Inpassingsplan. Planperiode. Chw. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling.


Tycho Lam
Toont 61 - 80 van 123 gevonden teksten
1 2 4 6 7
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.