Zoekresultaat: 1012 artikelen

x
Jaar 2005 x
Titel

Milieu kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden ABRvS 29 september 2004 nr. 200305267/1 (GS Gelderland); Vz ABRvS 30 september 2004 nr. 200404983/2 (Winschoten); Vz ABRvS 30 september 2004 nr. 200406692/1 (Schiedam); ABRvS 6 oktober 2004 nr. 200402708/1 (IJsselstein); ABRvS 13 oktober 2004 nr. 2004009
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz ABRvS 22 december 2004 nr.200408822/1 inzake artikel 4 EG-richtlijn 75/442 (Kaderrichtlijn afvalstoffen) en artikel 4 Verordening 259/93 (EVOA) (Staatssecretaris VROM).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Voor onderscheid tussen nuttige toepassing of verwijdering is de eerste handeling die de afvalstoffen na hun overbrenging moeten ondergaan, van belang.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 december 2004 nr.200000690/1-A en 200101670/1-A inzake artikel 12 Natuurbeschermingswet en artikel 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Staatssecretaris LNV).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Voorzorgbeginsel in PKB-Waddenzee niet in overeenstemming met de uitleg die het Europese Hof van Justitie aan dit beginsel heeft gegeven.
Auteurs Stroeken, P.

Stroeken, P.
Jurisprudentie

ABRvS 8 december 2004 nr.200401808/1 inzake artikel 1.1a Wm en artikel 13 Wet bodembescherming (Staatssecretaris VROM).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Zorgplichtbepaling van artikel 1.1a Wet milieubeheer is een vangnetbepaling die slechts kan worden ingeroepen bij ernstige nadelige gevolgen voor het milieu.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 24 november 2004 nr. 200403656/1 inzake artikel 8.11, derde lid Wm (Elburg).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden In een vergunning kan niet worden voorgeschreven dat bezoekers een bepaalde rijroute moeten volgen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz ABRvS 12 november 2004 nr. 200407317/1 en 200407317/2 inzake artikel 8.12 Wm (waterschap Hunze en Aa’s).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Een grotere controlefrequentie kan worden voorgeschreven, indien een eenmalige meting niet volstaat om vast te stellen of aan de normstelling van de vergunning wordt voldaan.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 10 november 2004 nr. 200304823/1 inzake artikel 9, vierde lid EG-richtlijn 96/61, artikel 3, eerste en derde lid Wet ammoniak en veehouderij en artikel 8.8, eerste lid onder a en c Wm (Beuningen).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Artikel 3 Wet ammoniak en veehouderij kan IPPC-richtlijnconform’ worden toegepast. Beoordelingskader van de IPPC-richtlijn is in onvoldoende mate toegepast door verweerder.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 27 oktober 2004 nr. 200402378/1 inzake artikel 1.1, eerste lid Wm en bijlage I, categorie 1.1, onder b Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Papendrecht).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden De term ‘verbrandingsmotoren’ in categorie 1.1, onder b, van bijlage I bij het Ivb ziet uitsluitend op verbrandingsmotoren van installaties en dus niet op voertuigen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 oktober 2004 nr. 200308425/1 inzake artikel 17.2 Wm (GS Zuid-Holland).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Een voorschrift waarin is vastgelegd binnen welk tijdsbestek een ongewoon voorval moet worden gemeld, verdraagt zich niet met het systeem van de Wet milieubeheer.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 oktober 2004 nr. 200400844/1 inzake artikel 4 EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn), artikel 10 EG-Verdrag en artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht (GS Limburg).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Lidstaten en hun organen dienen zich tot het moment van vaststelling door de Commissie van habitatgebieden te onthouden van activiteiten die de verwezenlijking van het door de Habitatrichtlijn voorgeschreven resultaat ernstig in gevaar zouden kunnen bre
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Rechtbank Amsterdam 5 oktober 2004 nr. AWB 04/4113 WET inzake artikel 6, derde lid, eerste volzin EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Artikel 6, derde lid, eerste volzin van de Habitatrichtlijn brengt een getrapte toetsing mee. Het bevoegd gezag heeft niet voldaan aan de op hem rustende last om aan te tonen dat wordt voldaan aan de habitatcriteria.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 september 2004 nr. 200307287/1 inzake artikel 8.1 en artikel 8.11, derde lid Wm (GS Limburg).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Geurvoorschriften in onderliggende vergunning hebben ook betrekking op een later vergunde verandering van de inrichting.
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie
Artikel

De plicht om af te zien van het verschoningsrecht of: waar het medisch beroepsgeheim moet wijken voor de opsporing

Beschouwingen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad d.d. 29 juni 2004 HR 29 juni 2004, LJN-nr. AO5070, zaaknr. 02951/03 B, TvGR 2005/7, NJB 2004/30, p. 1554. Cassatie van het vonnis van Rb. 's-Gravenhage 28 oktober 2003, parketnr. RK 03/655, niet gepubliceerd (zedendelict).

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 2 2005
Auteurs W.L.J.M. Duijst

W.L.J.M. Duijst
Jurisprudentie

2005/4 Huisarts; weigering afgifte verklaring van overlijden: berisping

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. A.P.M. Houtman, voorzitter, mrs. E.J. van Sandick en H.S. Pruiksma, leden-juristen en H.J. Blok en M.G.M. Smid-Oostendorp, leden-beroepsgenoten en mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 21 december 2004.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 2 2005
Auteurs


Jurisprudentie

2005/13 Tandarts; uitvoeren voorbehouden handeling behoort niet tot deskundigheidsgebied van de mondhygiënist; mondhygiënist onvoldoende bekwaam; tandarts (opdrachtgever) verantwoordelijk; gegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mrs. M. Wigleven en H.S. Pruiksma, leden-juristen en dr. J.M. van Doorne en P. Hanedoes, leden-beroepsgenoten en mr. H.J. Lutgert, secretaris) d.d. 1 februari 2005.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 3 2005
AuteursD.Y.A. van Meersbergen
Jurisprudentie

2005/5 Gynaecoloog; verantwoordelijkheid voor arts-assistent; supervisie: ongegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mrs. A.D.R.M. Boumans en A.H.A. Scholten, leden-juristen en prof. dr. G.H.A. Visser en dr. R.T. Ottow, leden-beroepsgenoten en mr. H.J. Lutgert, secretaris) d.d. 16 december 2004.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 2 2005
Auteurs


Toont 921 - 940 van 1012 gevonden teksten
1 2 42 43 44 45 47 49 50
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.