Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 20556 artikelen

x
Pending Cases

Case C-168/18, Insolvency

Pensions-Sicherungs-Verein VVaG – v – Günther Bauer, reference lodged by the Bundesarbeitsgericht (Germany) on 5 March 2018

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Pending Cases

Case C-588/18, Working Time, Paid Leave

Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) – v – Grupo de Empresas DIA, S.A., Twins Alimentación, S.A., reference lodged by the Audiencia Naciona (Spain) on 20 September 2018

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Case Reports

2019/21 Supreme Court rules on liability distribution between transferor and transferee (FI)

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Trefwoorden Transfer of Undertakings, Dismissal/Severance Payment
Auteurs Janne Nurminen
SamenvattingAuteursinformatie

  A municipal federation took back a nursing home operation it had previously outsourced to a contractor. The Finnish Supreme Court held that a transfer of undertaking had taken place and the municipal federation (transferee) was liable to pay the employee compensation for the unlawful termination of the employment contract. Further, the Supreme Court held that the employee had also without a justifiable reason directed the claim for compensation towards the employer company (transferor/the old contractor) and for that reason was liable to pay the legal costs of the employer company.


Janne Nurminen
Janne Nurminen is a Senior Associate with Roschier, Attorneys Ltd in Helsinki, www.roschier.com.
Pending Cases

Case C-681/18, Temporary Agency Work

JH – v – KG, reference lodged by the Tribunale ordinario di Brescia (Italy) on 31 October 2018

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Pending Cases

Case C-802/18, Social Insurance

Caisse pour l’avenir des enfants – v – FV, GW, reference lodged by the Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxembourg) on 19 December 2018

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Pending Cases

Case C-398/18, Social Insurance, Pension

Antonio Bocero Torrico – v – Instituto Nacional de la Seguridad Social and Tesorería General de la Seguridad Social, reference lodged by the Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spain) on 15 June 2018

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Pending Cases

Case C-16/19, Disability Discrimination

VL – v – Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, reference lodged by the Sąd Okręgowy w Krakowie (Poland) on 2 January 2019

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Pending Cases

Case C-95/18, Social Insurance, Pension

Sociale Verzekeringsbank – v – F. van den Berg and H.D. Giesen, reference lodged by the Hoge Raad der Nederlanden (Netherlands) on 9 February 2018

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Case Reports

2019/13 A long-term functional impairment? (DK)

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Trefwoorden Disability Discrimination
Auteurs Christian K. Clasen
SamenvattingAuteursinformatie

  An employee’s functional impairment, which at the time of dismissal had had a duration of 11 months and with an uncertain prognosis, was not deemed a long-term one. For that reason, the Danish Western High Court found that the employee was not disabled within the meaning of the Anti-Discrimination Act or Directive 2000/78 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.


Christian K. Clasen
Christian K. Clasen is a partner at Norrbom Vinding, Copenhagen.
Pending Cases

Case C-522/18, Age Discrimination, Miscellaneous

DŚ – v – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle, reference lodged by the Sąd Najwyższy (Poland) on 9 August 2018

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Pending Cases

Case C-801/18, Social Insurance

EU – v – Caisse pour l’avenir des enfants, reference lodged by the Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxembourg) on 19 December 2018

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Pending Cases

Case C-804/18, Religious Discrimination

IX – v – WABE e. V., reference lodged by the Arbeitsgericht Hamburg (Germany) on 20 December 2018

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Rulings

ECJ 8 May 2019, case C-486/18 (Dodic), Transfer of Undertakings, Transfer

Jadran Dodic – v – Banka Koper, Alta Invest, Slovenian case

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Trefwoorden Transfer of Undertakings, Transfer
Samenvatting

Rulings

ECJ 11 April 2019, case C-254/18 (SCSI), Working Time

Syndicat des cadres de la sécurité intérieure – v – Premier ministre, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics, French case

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Trefwoorden Working time
Samenvatting

  Fixed reference periods are allowed, provided that there are measures in place to avoid

Rulings

ECJ 8 May 2019, case C-161/18 (Villar Láiz), Gender Discrimination, Social Insurance

Violeta Villar Láiz – v – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Spanish case

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Trefwoorden Gender Discrimination, Social Insurance
Samenvatting

Pending Cases

Case C-274/18, Part-time Work, Gender Discrimination

Minoo Schuch-Ghannadan – v – Medizinische Universität Wien, reference lodged by the Oberverwaltungsgericht für das Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) on 23 April 2018

Tijdschrift European Employment Law Cases, Aflevering 2 2019
Artikel

Omgevingsrecht en mobiliteit in ruimtelijke planvorming: meer samenhang is nodig

Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht, Aflevering 2 2019
Trefwoorden infrastructuur, verkeer, bestemmingsplan, CROW
Auteurs Mr. J.R. (Jan Reinier) van Angeren
SamenvattingAuteursinformatie

  De auteur onderzoekt wat de rol is van mobiliteitsvraagstukken bij gemeentelijke bestemmingsplannen en concludeert aan de hand van de bespreking van de jurisprudentie over de toepassing van de CROW-publicatie 317 bij de vraag hoeveel autoverkeer een ruimtelijke ontwikkeling genereert, dat een integrale beoordeling van de gevolgen van een ruimtelijke ontwikkeling op de mobiliteitsvraag en behoefte ontbreekt. In zijn artikel kijkt de auteur ook naar de (beperkte) rol van mobiliteit in de Omgevingswet en onderzoekt hij wat de verhouding is tussen de Omgevingswet en de Wet Infrastructuurfonds.


Mr. J.R. (Jan Reinier) van Angeren
Mr. J.R. van Angeren is advocaat bij Stibbe te Amsterdam.
Redactioneel

Access_open Het vertrouwensbeginsel en de afstand tussen Kneuterdijk en Korte Voorhout

Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht, Aflevering 2 2019
Trefwoorden vertrouwensbeginsel, handhaving
Auteurs Prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen
SamenvattingAuteursinformatie

  Dit redactioneel gaat in op de uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht.


Prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen
Prof. mr. G.A. van der Veen is advocaat bij AKD te Rotterdam, bijzonder hoogleraar milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de redactie van TO.
Artikel

Evaluatie PKB Ruimte voor de Rivier: juridisch-bestuurlijke lessen voor toekomstige grootschalige infrastructurele overheidsprojecten

Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht, Aflevering 2 2019
Trefwoorden Ruimte voor de Rivier, participatie, integrale besluitvorming, projectbesluit, bestuurlijke verhoudingen
Auteurs Mr. dr. M.N. (Marlon) Boeve, Mr. dr. G.M. (Berthy) van den Broek, Mr. dr. F.A.G. (Frank) Groothuijse e.a.
Samenvatting

  Auteurs bespreken de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB RvR) en geven antwoord op de vraag welke juridisch-bestuurlijke lessen voor toekomstige grootschalige infrastructurele overheidsprojecten getrokken kunnen worden. De PKB RvR is – anders dan vele andere door de overheid uitgevoerde grootschalige en ingrijpende infrastructurele projecten – vrijwel tijdig met het bereiken van de voorgenomen doelstellingen en binnen het oorspronkelijk budget uitgevoerd. Onderzocht zijn welke juridisch-bestuurlijke aspecten daaraan hebben bijgedragen. Auteurs gaan in op een zestal aspecten: decentralisatie en interbestuurlijke vormgeving, integraliteit van besluitvorming, participatie van burgers en marktpartijen, projectorganisatie, snelheid en coördinatie van besluitvorming, flexibiliteit in besluitvorming en kwaliteit van besluitvorming.
  De lessen zijn in de eerste plaats van belang voor toekomstige infrastructurele projecten ten behoeve van het overstromingsrisicobeheer, maar kunnen ook van belang zijn voor andere grote (infrastructurele) projecten, die bijvoorbeeld moeten worden uitgevoerd in het kader van de energietransitie, zoals de aanleg van windparken en zonnevelden en bijbehorende kabels en leidingen, of in het kader van de mobiliteit, zoals de aanleg en aanpassing van (spoor)wegen.


Mr. dr. M.N. (Marlon) Boeve

Mr. dr. G.M. (Berthy) van den Broek

Mr. dr. F.A.G. (Frank) Groothuijse

Mr. dr. A. (Andrea) Keessen

Prof. mr. H.F.M.W. (Marleen) van Rijswick
Artikel

De uitwerking van de Dienstenrichtlijn in het Nederlandse stelsel van ruimtelijke ordening

Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht, Aflevering 2 2019
Trefwoorden diensten, detailhandel, bestemmingsplan
Auteurs Mr. dr. M.R. (Marleen) Botman en Mr. D.S.P. (Daniëlle) Roelands-Fransen
SamenvattingAuteursinformatie

  Auteurs gaan in op recente jurisprudentie van met name de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de vraag of de haar voorgelegde ruimtelijke voorschriften die economische activiteiten reguleren in overeenstemming zijn met de regels van het vrij verkeer, meer specifiek de vrijheid van vestiging en de Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EG. Zij gaan met name in op de vraag in hoeverre ruimtelijke voorschriften de vestiging van detailhandel kunnen reguleren door middel van brancheringsregelingen (de zaak Appingedam had namelijk betrekking op een brancheringsregeling voor de vestiging van detailhandel). Aan het slot van hun artikel geven zij een doorkijkje naar de toets aan de Dienstenrichtlijn onder het systeem van de Omgevingswet.


Mr. dr. M.R. (Marleen) Botman
Mr. dr. M.R. Botman is advocaat bij Pels Rijcken te Den Haag, gespecialiseerd in het Europese recht, en als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Mr. D.S.P. (Daniëlle) Roelands-Fransen
Mr. D.S.P. Roelands-Fransen is advocaat en partner bij Pels Rijcken te Den Haag, gespecialiseerd in het omgevingsrecht.
Toont 81 - 100 van 20556 gevonden teksten
1 2 3 5 7 8 9 49 50
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.