Zoekresultaat: 160 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2007 x Rubriek Jurisprudentie x
Jurisprudentie

ABRvS 18 juli 2007, nr. 200700141/1 inzake art. 8.18 Wm (Heeze-Leende)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Vergunning, Stallen, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Dier, Krediet, Onherroepelijkheid, Vergunningaanvraag, Vergunningverlening, Administratief recht, Bestuursorgaan
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 18 juli 2007, nr. 200606991/1 inzake art. 8.11, derde lid Wm (GS Gelderland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Stikstofoxide, Vergunning, Afdeling bestuurs, Vervaardigen, Administratief recht, Beoordelingsvrijheid, Bestuursorgaan, Motiveringsbeginsel, Noodzakelijkheid, Vernietiging besluit
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 4 juli 2007, nr. 200607225/1 inzake art. 8.8, eerste lid, aanhef en onder c en art. 8.11, derde lid Wm en art. 2, eerste lid. Wet stankemissie (Hilvarenbeek)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Bedrijfstak, Bouw, Vergunning, Veehouderij, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Intensieve veehouderij, Woning, Merk, Stallen, Administratief recht
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 30 mei 2007, nr. 200608560/1, Berkelland/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Woning, Gemeente, Planschade, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gemeenteraad, Ongegrondverklaring, Taxatie, Afhankelijke woning, Perceel, Rechtsopvolger
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 maart 2007, nr. 200607943/1, Drimmelen/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Gemeenteraad, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Belanghebbende, Legaliteit, Ongegrondverklaring, Schade, Schadevergoeding, Auto, Gemeente, Hinder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 maart 2007, nr. 200605596/1, Roermond/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Bestemmingsplan, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Auto, Gemeente, Gemeenteraad, Lichthinder, Ongegrondverklaring, Eigenaar, Planschade, Ruimtelijke ordening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 maart 2007, nrs. 200605524/1, 200605530/1, 200605533/1, 200605534/1, 200605537/1, 200605538/1, 200605544/1 en 200605549/1, Woerden/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Gemeenteraad, Woning, Streekplan, Voorzienbaarheid, Bestemmingsplan, Aankoop, Aanwijzing, Bouw, Gemeente, Noodzakelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Eens Franse werknemer, altijd Europese werknemer: HvJ EG 18 januari 2007, zaak C-385/05, Confédération générale du travail (CGT) (e.a.) tegen Premier ministre, Ministre de l'Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement, met conclusie van...

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties, Aflevering 02 2007
Trefwoorden collectief ontslag, informatie en raadpleging, werknemersbegrip, tewerkstellingsdrempels, effet utile, sociale grondrechten in de Europese Unie
Auteurs F. Dorssemont

F. Dorssemont
Jurisprudentie

De Europese ondernemingsraad: driemaal in de rechtszaal gesignaleerd!

Tribunal de Grande Instance de Paris 21 november 2006 en Cour d'Appel de Paris 21 november 2006; Arbeidsrechtbank Brussel 6 december 2006 en 23 januari 2007; Tribunal de...

Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties, Aflevering 02 2007
Trefwoorden Europese ondernemingsraad, artikel 13-overeenkomsten, fusie, overdracht klantendienst, herstructurering
Auteurs L.G. Verburg

L.G. Verburg
Jurisprudentie

ABRvS 27 juni 2007, nr. 200606165/1 inzake art. 1.1, eerste lid en art. 8.11, derde lid Wm (Waterschap Vallei en Eem)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Bedrijfstak, Vergunning, Concentratie, Fosfaat, Afvalwater, Bewijslast, Merk, Voeging, Voorbereiding besluit, Aanwijzing
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 13 juni 2007, nr. 200608818/1 inzake art. 1:2 Awb (Alkmaar)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Belanghebbende, Huishoudelijk afval, Aanwijzing, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Appartementseigenaar, Appartement, Eigenaar, Merk, Vereniging
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 juni 2007, nr. 200608658/1 inzake art. 6:13 Awb (Milieudienst IJmond)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Perceel, Belanghebbende, Eigenaar, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunning, Administratief recht, Merk, Milieudienst, Ontvankelijkheid, Vergunningverlening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 juni 2007, nr. 200607331/1 inzake art. 6:13 Awb (Steenwijkerland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Administratief recht, Milieueffectrapportage, Afdeling bestuursrecht, Dieselolie, Milieuvergunning, Niet-ontvankelijkverklaring, Varkenshouderij, Vergunning, Niet-ontvankelijkverklaring, Ontvankelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 juni 2007, nr. 200605529/1 inzake art. 3:12 Awb (Milieudienst IJmond)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Ontwerpbesluit, Kennisgeving, Administratief recht, Bestuursorgaan, Belanghebbende, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gemeente, Verspreiding, Administratieve rechtspraak, Beleidsruimte
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 30 mei 2007, nr. 200607347/1 inzake art. 18.2 Wm (GS Zuid-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Vergunning, Voorwaarde, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Rechtmatigheid, Administratief recht, Gedogen, Shredderinstallatie, Beschikking, Bestuursorgaan, Handhaving
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 mei 2007, nr. 200606372/1 inzake art. 8 EVRM (GS Zuid-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Aanwijzing, Gedeputeerde staten, Vergunning, Hoofdzaak, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Algemene maatregel van bestuur, Noodzakelijkheid, Provincie, Vergunningverlening, Verontreinigde grond
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 mei 2007, nr. 200606014 inzake art. 5:32 en 5:21 Awb (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Last onder dwangsom, Bestuursdwang, Begunstigingstermijn, Handhaving, Bijzondere omstandigheden, Administratief recht, Bestuursorgaan, Milieuvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gedogen
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 mei 2007, nr. 200605756/1 inzake art. 1.1, vierde lid Wm (Maasbree)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Varkenshouderij, Nabijheid, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Perceel, Binding, Milieuvergunning, Vergunningverlening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 23 mei 2007, nr. 200606242/1 inzake art. 8.11, derde lid en art. 1.1, eerste lid Wm (GS Gelderland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Vergunning, Bestuurder, Aanwijzing, Aanbeveling, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bedrijfstak, Deskundigenbericht, Dier, Merk, Motivering
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 9 mei 2007, nr. 200609072/1 inzake art. 53 Wgh, art. 4 Besluit grensvoorwaarden binnen zones rond industrieterreinen en art. 8.8, derde lid onder a Wm (GS Noord-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Woonschip, Geluidhinder, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Schip, Woning, Woonwagen, Afval, Industrielawaai, Circulaire
Auteurs Nijhoff, H.P

Nijhoff, H.P
Toont 81 - 100 van 160 gevonden teksten
1 2 3 5 7 8
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.