Zoekresultaat: 123 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2016 x

  Het is aan de drijver van een inrichting om te bepalen voor welke inrichting hij vergunning wenst te verkrijgen. Indien in de praktijk blijkt dat de niet aangevraagde in- en uitrit een deel van de inrichting is, mag deze niet worden gebruikt zonder dat daarvoor eerst vergunning is verleend.


Hans Paul Nijhoff
Jurisprudentie

ABRvS 16 maart 2016, nr. 201504206/1/A4 (Dronten/omgevingsvergunning) (ECLI:NL:RVS:2016:737)

Tijdschrift StAB, Aflevering 2 2016
Auteurs Valérie van ’t Lam en R. Bruijnsteen, advocaat bij Stibbe Amsterdam
Samenvatting

  Om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt, moeten gevolgen van enige betekenis worden ondervonden.


Valérie van ’t Lam

R. Bruijnsteen, advocaat bij Stibbe Amsterdam

  Planologisch nadeel, geurhinder.

  Recreatie. Gebruiksovergangsrecht. Toepassing Bor. Legalisering.


Tonny Nijmeijer

  Mogelijkheden ingevolge de overgangsbepalingen bij een bestemmingsplan dienen buiten beschouwing te worden gelaten bij een planologische vergelijking.


Berthy van den Broek

  Definitie goothoogte bij lessenaarsdak.

  M.e.r.-beoordeling niet meer actueel.

  Woningbouw. Ladder duurzame verstedelijking. Actuele regionale behoefte niet inzichtelijk gemaakt.


Tycho Lam

  Ladder duurzame verstedelijking. Actuele regionale behoefte. Uitvoerbaarheid.


Tycho Lam

  Onlosmakelijke samenhang tussen beperkte milieutoets en activiteit bouwen.

  Vestiging nieuwe bouwmarkt. Concurrenten. Belanghebbende. Relativiteitsbeginsel. Externe veiligheid, vormvrije m.e.r., uitvoerbaarheid. Conclusie staatsraad A-G Widdershoven. Correctie Langemeijer. Schending EVRM. EU-richtlijnen.

  Vaststellingsbesluit. Nadere afweging inzake wijzigingen door college gemaakt. Ladder voor duurzame verstedelijking. Verhuisbereidheid.


Tycho Lam

  Normaal maatschappelijk risico, lijn der verwachting, niet gerealiseerde uitgewerkte bestemming.

  Bedrijventerrein. Ontvankelijkheid. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling. Provinciale verordening. Behoefte.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Beperken diersoorten en dieraantallen. Norm van 300 Nge. Activiteitenbesluit. Toetsing aan normen geurverordening. Uitbreiding veestapel. Planregels doorkruisen wettelijk stelsel en zijn in strijd met goede ruimtelijke ordening. Gezondheid. Minimale afstand van 100 m tussen veehouderijen en recreatieve functies.

  Speelautomatenhal. Exploitatievergunning. Criterium uitvoerbaarheid bij verlening omgevingsvergunning.


Tonny Nijmeijer

  Ook bij twijfel of sprake is van een dreigend milieurisico dient een ongewoon voorval zo spoedig mogelijk te worden gemeld.

  Wettelijk verbod op het houden en doden van pelsdieren voor de productie van bont was voorzienbaar. Inbreuk op eigendom is proportioneel, geen ontbreken van fair balance.

  Perifere detailhandel. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling. Concurrenten. Ontvankelijkheid. Relativiteitsbeginsel.

  Nieuwe beroepsgronden in strijd met de goede procesorde, nu deze zijn ingediend later dan drie weken nadat de StAB om advies is verzocht.

Toont 81 - 100 van 123 gevonden teksten
1 2 3 5 7
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.