Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 1082 artikelen

x
Jaar 2015 x

  Megabioscoop. Ladder duurzame verstedelijking. Relativiteitsbeginsel. Concurrent. Bevestiging jurisprudentie.

  De belangen van appellanten bij het behoud van een goede kwaliteit van hun leefomgeving zijn in dit geval verweven met de algemene belangen die de Flora- en faunawet beoogt te beschermen.

  Drempel normaal maatschappelijk risico van 5% toegelicht

  Geen sprake van nuttige toepassing maar van afvalverwijdering nu eiseres het oogmerk had om zich van de afvalstoffen te ontdoen.

  Bevoegd gezag is niet doorlopend gehouden reeds verleende vergunningen te bezien aan niet gewijzigde BBT-documenten.

  Eigenaar woning terecht als overtreder aangemerkt. In dit geval geen machtiging vereist voor het binnentreden van de woning.

  Het bevoegd gezag had in dit geval nader moeten onderzoeken of sprake was van bestaand gebruik.

  Verwijzing in planregels naar parkeernormen CROW. Rechtszekerheid.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Openbare ruimte. Muziekevenementen en festivals. Geluid. Akoestisch onderzoek. Milieuvergunning. Beoordeling maximale mogelijkheden.

  Vakantiepark. Geluid. Openingstijden. Representatieve situatie. APV. Woon- en leefklimaat. Inrichtingsplan.

  Omgevingsvergunning, LED-reclamescherm, lichthinder, toetsingskader welstandsnota.

  Vuurwerkbesluit te beperkt uitgelegd. Gevolgen strekken zich uit tot buiten de veiligheidszone; ook dieren worden beschermd.

  Bor. Hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk. Bedrijfsloods. Overkapping.

  Reguliere of uitgebreide procedure. Wijziging aanvraag. Vergunning van rechtswege.

  Beleidsregels. Hardheidsclausule.

  Meewegen van het voordeel.

  Dwangsom- en invorderingsbesluit blijven in stand nadat de bevoegdheid tot handhaven is komen te vervallen.

Artikel

Invordering dwangsommen

Tijdschrift StAB, Aflevering 4 2015
Auteurs Peter Cup

Peter Cup

  De omstandigheid dat een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning is bestemd en daarmee in planologisch opzicht nog steeds deel uitmaakt van de inrichting, betekent niet zonder meer dat ter plaatse van deze woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd.

  Supermarkt. Parkeren. Reparatiewet BZK 2014 (Stb. 2014, 458). Parkeernormen. Bouwverordening. CROW kencijfers.


Daniëlle Roelands-Fransen
Toont 81 - 100 van 1082 gevonden teksten
1 2 3 5 7 8 9 49 50
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.