Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 1101 artikelen

x
Jaar 2009 x
Artikel

Een wettelijk goedkeuringsrecht van de AVA in het licht van de flex bv

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming, Aflevering 3 2009
Trefwoorden flex bv, goedkeuringsrecht, algemene vergadering van aandeelhouders, besloten vennootschap
Auteurs Mr. L.N. Schepers
SamenvattingAuteursinformatie

  Aan de hand van het wetsvoorstel flex bv wordt in deze bijdrage bekeken of het wenselijk is een wettelijk goedkeuringsrecht van de algemene vergadering in de nieuwe regeling ten aanzien van de flex bv op te nemen. Daarbij zullen de huidige wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen het bestuur en de algemene vergadering van een besloten vennootschap en het goedkeuringsrecht van de algemene vergadering van een naamloze vennootschap van artikel 2:107a BW worden besproken.


Mr. L.N. Schepers
Mr. L.N. Schepers is werkzaam als advocaat bij Loyens & Loeff N.V.
Artikel

Titel 7.13 BW kan beter

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming, Aflevering 3 2009
Trefwoorden personenvennootschap, titel 7.13 BW, openbare vennootschap, commanditaire vennootschap, flex bv
Auteurs Mr. Chr.M. Stokkermans
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage wordt een kritische analyse gegeven van een aantal aspecten van het wetsvoorstel inzake personenvennootschappen (titel 7.13 BW). Volgens de schrijver is het wetsvoorstel op belangrijke onderdelen onduidelijk, inconsistent en onnodig beperkend.


Mr. Chr.M. Stokkermans
Mr. Chr.M. Stokkermans is notaris bij Allen & Overy.

  Stichting geen belanghebbende. Afdeling heeft criteria overgenomen van Hoge Raad.

  Meten of berekenen van luchtkwaliteitswaarden. Onmiddelijke werking van de wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) (Stb. 2007, 434).

  Onvoldoende onderzoek geluidsluwe gevel.

  Plangebied onvoldoende begrenst in publicaties.


Tonny Nijmeijer

  De geluidimmissie van scheepvaartverkeer van en naar een gezoneerd industrieterrein hoeft niet te worden getoetst aan de grenswaarden.

  Het maken van bezwaar mag er in principe niet toe leiden dat de rechtzoekende in een slechtere positie komt te verkeren.

  Bepalend voor de bevoegdheidsvraag is de capaciteit die feitelijk kan worden gerealiseerd. Het uit doelmatigheidsoogpunt alsnog beperken van de looptijd van de vergunning is niet in strijd met de wet.

  Emissiegrenswaarden voor dioxines en furanen mochten niet op de beste beschikbare technieken worden gebaseerd nu voor die stoffen een minimalisatieverplichting geldt.

  Kweekproef met kokkels onvoldoende begrensd. Standpunt minister LNV dat zekerheid is verkregen dat activiteit de natuurlijke kenmerken van het habitatgebied niet zal aantasten, is niet begrijpelijk.

  Ten onrechte is getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. Vernietiging besluit met in stand laten van rechtsgevolgen.

  Ook andere entiteiten dan natuurlijke of rechtspersonen kunnen als belanghebbende worden aangemerkt indien zij herkenbaar zijn in het rechtsverkeer.

  Nulsituatie bodemonderzoek heeft alleen betrekking op gronden die tot de inrichting behoren.

  Geen verplichting om te kiezen voor een milieuvriendelijker alternatief.

  Last onder dwangsom kan niet strekken tot het afdwingen van het indienen van een vergunningaanvraag.

  Met besmettingsgevaar veestapel kan alleen rekening worden gehouden voor zover dit gevaar niet voortvloeit uit een bijzondere gevoeligheid.

  Geen geluidgrenswaarden ten aanzien van repressieve activiteiten zoals uitrukken brandweer.

  Kennisgeving in bladen die uitsluitend bij abonnees worden bezorgd, is niet in strijd met de wettelijke eisen.

Toont 981 - 1000 van 1101 gevonden teksten
1 2 42 43 44 45 46 47 48 50 »
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.