Zoekresultaat: 123 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2016 x

  Relativiteitsbeginsel. Gemeentelijk monument. Erfgoedverordening. Welstandsnota. Wabo. Bestuurlijke lus. Nader advies. Geen herstel gebrek.

  Er is (vermoedelijk) sprake van een zakelijk samenwerkingsverband met personen die strafbare feiten hebben begaan. Vergunning terecht geweigerd.


Johan Teters

  Conclusie dat Natura 2000-gebied niet zal worden aangetast, kan alleen worden gebaseerd op objectieve verifieerbare gegevens, verkregen uit (nader) onderzoek.


Marieke Kaajan

  Ondanks de grote afstand tussen woning en inrichting kan appellant – gelet op de aard van het geluid en de plaatselijke situatie – milieugevolgen van de inrichting ondervinden. Appellant is belanghebbende.


Valérie van ’t Lam

  Supermarkt. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling. Relativiteitsbeginsel.

  Schadebeperkend handelen. Omvang brutowinstderving. Referentieperiode.

  Appellant heeft geen belang meer bij de invordering van de dwangsommen nu de overtreding is beëindigd.

  Geluidnormering in planregels. Kavelemissies. Onzorgvuldig onderzoek.

  Geluid. Loonbedrijf. Akoestisch onderzoek. Representatieve invulling.

  Zomerhuisje. Toepassing Bor. Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

  Voorschriften uit het Activiteitenbesluit kunnen niet worden gebruikt om te concluderen dat geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen zodat geen MER hoeft te worden opgesteld.

  Normaal maatschappelijk risico, vergoedbaarheid nadeel dat niet bestaat uit waardedaling van een woning.

  Uit oogpunt van proceseconomie blijven de gevolgen voor Belgische Natura 2000-gebieden buiten inhoudelijke behandeling. Geen aanleiding voor nader Bibob-onderzoek. Verdrag van Aarhus en mer-richtlijn verzetten zich niet tegen voorwaarde voor instellen beroep dat zienswijzen naar voren moeten zijn gebracht.  

  Ruimtelijke uitstraling. Voorwaardelijke verplichting. Geluid. Bronvermogen. Representatieve situatie. Grenswaarde binnen woning. Activiteitenbesluit. Maatwerkvoorschriften. Binnenniveau.

  Uitzondering in Activiteitenbesluit voor stemgeluid van kinderen is niet beperkt tot de schoolgaande kinderen, maar heeft betrekking op alle kinderen.


Roel Becker

Valérie van ’t Lam

  Normaal maatschappelijk risico, verwevenheid opeenvolgende planologische maatregelen.


Berthy van den Broek

  Geen sprake van een IPPC-installatie nu de maximaal realiseerbare productiecapaciteit bij vergunningvoorschrift wordt begrensd en wordt gewaarborgd door een controlevoorschrift.

  Normaal maatschappelijk risico, aard en omvang.

  De reikwijdte van de zorgplicht die in acht moet worden genomen, wordt bepaald door de concrete voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden.

Toont 101 - 120 van 123 gevonden teksten
1 2 3 4 6
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.