Zoekresultaat: 172 artikelen

x
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 augustus 2008, nr. 200704749/1, Apeldoorn/bestemmingsplan 'Stuwwal Parkzone Zuid, 1e partiële herziening'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2008
Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Geluidhinder, Herziening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Kwaliteit, Perceel, Algemene maatregel van bestuur, Bestemmingswijziging, Deskundigenbericht
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 juni 2008, nr. 200707198/1, Lochem/handhaving

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2008
Trefwoorden Bestemmingsplan, Handhaving, Verbod, Rechtszekerheidsbeginsel, Perceel, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de ra[...], Begunstigingstermijn, Uitleg, Vakantiewoning
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 maart 2008, nr. 200704708/1, Veldhoven/bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2005'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2008
Trefwoorden Perceel, Bestemmingsplan, Gemeentebestuur, Horeca, Onderzoeksplicht, Gemeente, Ruimtelijke ordening, Kleinhandelsbedrijf, Noodzakelijkheid, Aanwijzing
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 maart 2009, nr. 200702081/1, Groesbeek/bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2005 (art. 30 WRO)'

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2008
Trefwoorden Bestemmingsplan, Perceel, Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening, Fax, Herziening, Loods, Reparatie, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 26 september 2007, nr. 200604609/1, Sluis/bestemmingsplan 'Stampershoek Zuid en Noord'

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2008
Trefwoorden Nota ruimte, Nationaal landschap, Gemeenteraad, Planologische kernbeslissing, Aanwijzing, Bestemmingsplan, Gedeputeerde staten, Gemeente, Ruimtelijke ordening, Streekplan
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Jurisprudentie

ABRvS 17 oktober 2007, nr. 200609081/1 inzake art. 3:15 Awb (Lith)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2008
Trefwoorden Telefoongesprek, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunning, Kenbaarheid, Ontvankelijkheid, Varkenshouderij, Belanghebbende, Administratief recht, Bestuursorgaan, Milieuvergunning
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 juli 2007, nr. 200603057/1, Min. VROM/NIMBY-vrijstelling Onderbanken

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Bestemmingsplan, College van burgemeester en wethouder, Overlast, Ruimtelijke ordening, Geluidsoverlast, Vereniging, Zorgvuldigheid, Minister van volkshuisvesting, Geluidhinder, Gemeenteraad
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 juni 2007, nr. 200604991/1, Nieuwkoop/bestemmingsplan 'Landelijk gebied'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2007
Trefwoorden Woonschip, Veehouderij, Kampeerbedrijf, Perceel, Permanente bewoning, Verspreiding van stank, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Milieuvergunning, Belangenafweging
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 mei 2007, nr. 200605059/1, Haaksbergen/bestemmingsplan 'Buitengebied'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Bestemmingsplan, Permanente bewoning, Ruimtelijke ordening, Gemeenteraad, Hardheidsclausule, Ontheffing, Vakantiewoning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bewijslast, Gemeentelijke basisadministratie
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Artikel

Jurisprudentie over de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2007
Trefwoorden Beslistermijn, Bouwvergunning, Bestuursorgaan, Openbare voorbereidingsprocedures, Ontwerpbesluit, Terinzagelegging, Inzage, Kenbaarheid, Voorbereiding besluit, Administratieve rechtspraak
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 20 december 2006, nr. 200600358/1, Maassluis/vrijstelling en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2007
Trefwoorden Luchtkwaliteit, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwvergunning, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Kantoorruimte, Ontheffing, Voorstel van wet, Perceel, Wettelijk voorschrift
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Artikel

Het belanghebbendebegrip en de onderdelenfuik in het milieurecht: recente ontwikkelingen

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2007
Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Belanghebbende, Milieuvergunning, Perceel, Administratief recht, Milieurecht, Relativiteitsvereiste, Bouwvergunning, Eigenaar, Hoofdzaak
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 oktober 2006, nr. 200510531/1, Deurne/bestemmingsplan 'Heiakker e.o./Noordrand'

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Bestemmingsplan, Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening, Bouw, Landgoed, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Luchtkwaliteit, Ontheffing, Voorstel van wet
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 augustus 2006, nr. 200508035/1, Ruurlo/bestemmingsplan 'Everskamp'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Gemeenteraad, Belanghebbende, Luchtkwaliteit, Terinzagelegging, Aansprakelijkheid, Afdeling bestuursrechtspraak van, Exploitatie, Gemeente
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juni 2006, nr. 200506181/1, Swalmen/ontheffing bouwverbod en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Bouwvergunning, Ontheffing, Ruimtelijke ordening, Vereniging, Aanwijzing, Bouw, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van, Europese commissie, Europese gemeenschap
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Artikel

De gefaseerde verlening van de omgevingsvergunning in het voorontwerp Wabo: een gebrekkige regeling

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Het voorontwerp voor een Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft intussen de nodige pennen in beweging gebracht. Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage, in juli 2006, ligt het voorontwerp voor advies bij de Raad van State
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 februari 2006, nr. 200505327/1, Steenwijkerland/bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden De bevoegdheid die iedere eigenaar op grond van artikel 48 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek heeft om zijn erf af te sluiten, kan in een bestemmingsplan worden beperkt, maar de voorschriften van een plan dienen buiten toepassing te blijven als deze
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 september 2005, nr. 200409329/1, Schiedam/bestemmingsplan 'Binnenstad 2003'

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Uit de planvoorschriften volgt niet eenduidig wat de status van het beeldkwaliteitplan is en hoe daarmee moet worden omgegaan bij gebruikmaking van een vrijstellings- of wijzigingsbevoegdheid.
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Artikel

Concurrentie van belang in het ruimtelijke bestuursrecht

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Mededinging, Belanghebbende, Bestemmingsplan, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Concurrentiepositie, Administratief recht, Exploitant, Eigendom, Gemeente
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 augustus 2005, nr. 00405297/1, Meerssen/bestemmingsplan 'Meerssen, Rothem en Weert'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Op grond van de overgangsbepalingen van de Wet uov blijft het recht zoals dat vóór 1 juli 2005 gold, op dit geding van toepassing. Uit de planvoorschriften volgt niet dat waterhuishoudkundige belangen dienen te worden betrokken bij de vraag of voor een
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Toont 141 - 160 van 172 gevonden teksten
1 2 3 4 5 6 8
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.