Zoekresultaat: 170 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2004 x Rubriek Jurisprudentie x
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 november 2003, nr. 200204306/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Heerlen. Sinds begin 2003 oordeelt de Afdeling dat de datum waarop het beweerdelijk schadeveroorzakend besluit in werking is getreden (in plaats van de datum waarop het besluit onherroepelijk is geworden), beslissend is voor
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 24 oktober 2003, nr. 02/06231

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake de heffing van leges voor het in behandeling nemen van een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Bennebroek. Heffing van leges terzake van een verzoek om schadevergoeding ex artikel 49 WRO is niet toegestaan
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 september 2003, nr. 200203940/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Menaldumadeel. Voor een afwijking van de regel dat in het kader van een beoordeling of sprake is van een nadeliger situatie het nieuwe planologische regime
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

OSB, zaak 2021, besluit d-g Nma, 19 maart 2003

Tijdschrift Markt & Mededinging, Aflevering 1 2004
Trefwoorden Nederlandse mededingingsautoriteit, bestuurder, mededinging, ondernemersvereniging, besluiten van ondernemersverenkomst, betaling, aanbeveling, accountant, opdrachtgever, prijsverhoging
Auteurs J.F. Schutte

J.F. Schutte

E. Steyger

A.P. van der Mei
Jurisprudentie

Inkomens, internet en informationele privacy

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 1/2 2004
Trefwoorden beschermning van persoonsgegevens
Auteurs P.H. Blok

P.H. Blok
Jurisprudentie

Wat belast de BTW? II

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 1/2 2004
Trefwoorden belastingen
Auteurs K.M. Braun

K.M. Braun
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200301163/1 (Middelharnis)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Afwijzing van verzoek om handhavingsmaatregelen te treffen tegen een inrichting. Appellanten stellen geluidshinder te ondervinden van de verkeersbewegingen ter plaatse van de in- en uitrit van het terrein van de inrichting. Zij menen dat de in- en uitrit
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200300985/1 (Hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank Middelburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Afwijzing door Minister van Verkeer en Waterstaat van verzoek van een visser om nadeelcompensatie. De beweerde oorzaak van de schade is het uitvoeren van bagger- en stortwerkzaamheden door Rijkswaterstaat in het kader van de verbreding en verdieping van d
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200300360/1 (GS Groningen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Besluit waarbij op grond van artikel 8.22 en 8.23 Wet milieubeheer voorschriften zijn toegevoegd aan de vergunning voor een autowrakkeninrichting. De voorschriften zijn gebaseerd op artikel 5, eerste en tweede lid van het Besluit beheer autowrakken (hierna: het Besluit), een instructie-amvb als bedoeld in artikel 8.45 Wet milieubeheer
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200206163/1 (Warmond)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Toepassing van bestuursdwang wegens het nalaten om asbest te verwijderen, dat is vrijgekomen bij een brand in een naastgelegen inrichting. De brand is ontstaan in de inrichting van appellante en overgeslagen naar die naastgelegen inrichting. Appellante meent dat de regeling van artikel 17.1 Wm
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200204619/1 (Renkum)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Veranderingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een papierfabriek. De verandering houdt in dat de bestaande verbrandingsinstallatie wordt vervangen door een nieuwe installatie met een (grotere) verwerkingscapaciteit van 240.000 ton/jaar. Door ap
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 12 november 2003, nr. 200206624/1 (GS Overijssel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Lasten onder dwangsom tegen een bouwbedrijf wegens het in werking houden van delen van de inrichting zonder (van kracht zijnde) vergunning. Partijen verschillen van mening over de vraag of de in 1999 voor de inrichting verleende milieuvergunning - gelet o
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 29 oktober 2003, nr. 200204787/1 (GS Noord-Brabant)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Tijdelijke vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een co-vergistingsinstallatie. Appellanten betogen dat - nu de inrichting betrekking heeft op een activiteit met een capaciteit van 100 ton per dag of meer - de aanvraag ten onrechte in behandeling , omdat voorafgaand aan het besluit geen beoordeling heeft plaatsgevonden omtrent de vraag of een milieueffectrapport (hierna: mer) opgemaakt moet worden
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRS 23 oktober 2003, nr. 200305773/1 (Uden)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Afwijzing verzoek om handhavend op te treden tegen het voornemen een aanvang te maken met bouwwerkzaamheden ten behoeve van het oprichten van een champignonkwekerij. Het standpunt van verweerder is dat het bouwen van de champignonkwekerij geen oprichten v
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 22 oktober 2003, nr. 200302840/1 (Duiven)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een fokzeugenhouderij. Appellante, eigenaar van een naburig pluimveebedrijf, is beducht voor besmettingsgevaar voor de in haar bedrijf aanwezige grootmoederdieren. Verweerder meent dat het risico voor besmetting zijn oorsprong vindt in een bijzondere gevoeligheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

2004/22 Gynaecoloog; geen schending art. 6 EVRM; onzorgvuldige handelwijze: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mr. A.J.M. Kaptein, mr. E.J. van Sandick, leden-juristen, M.A.P.E. Bulder-van Beers, prof. dr. G.H.A. Visser, leden-beroepsgenoten; mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 27 januari 2004.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 3 2004
Auteurs


Jurisprudentie

2004/14 Huisarts; regie behandeling patiƫnte?: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. Uhlenbeck-Lagerweij, voorzitter, mr. M.J.F. Zeven-Postma, mr. R.A. Torrenga, leden-juristen; M.A.P.E. Bulder-van Beers, Dr. W.H.J. Derks, leden-beroepsgenoten, mr. C.M.J. Wuisman-Jansen) d.d. 6 januari 2004

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 2 2004
Auteurs


Jurisprudentie

2004/23 Huisarts; dokterspost; onvoldoende inzicht in tekortschieten medische zorg: berisping

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. H. Uhlenbeck-Lagerweij, voorzitter; mr. A.H.A. Scholten, mr. A.D.R.M. Boumans, leden-juristen; F.M.M. van Exter, M.G.M. Smid-Oostendorp, leden-beroepsgenoten; mr. D.M. Looten, secretaris) d.d. 3 februari 2004.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 3 2004
Auteurs


Toont 141 - 160 van 170 gevonden teksten
1 2 3 4 5 6 8
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.