Zoekresultaat: 160 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Jaar 2007 x Rubriek Jurisprudentie x
Jurisprudentie

ABRvS 22 november 2006, nr. 200509072/1 inzake art. 8.15 Wm en art. 3, eerste lid Besluit financiële zekerheid (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Afval, Vergunning, Nakoming, Zekerheidstelling, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak, Beheer van afvalstoffen, Frequentie, Gelijkheidsbeginsel, Ministerie van volkshuisvesting
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 15 november 2006, nr. 200603390/1 inzake art. 1.1, vierde lid Wm (Oldenbroek)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Varkenshouderij, Binding, Vergunninghouder, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Nabijheid, Perceel, Stallen, Aangifte, Afhankelijke woning, Medewerker
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 15 november 2006, nr. 200603354/1 inzake art. 20.1 Wm en art. 1:2 Awb (Deurne)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Belanghebbende, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Statuut, Administratief recht, Belangenbehartiging, Levering, Kwaliteit, Merk, Stichting, Vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 8 november 2006, nr. 200602746/1 inzake artikel 8.11, derde lid Wm en artikel 5 EG-richtlijn 96/61 (IPPC) (Montferland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Veehouderij, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak, Administratief recht, Ammoniak, Vergunningverlening, Agrarisch bedrijf, Bestuursorgaan, Europese unie, Geïntegreerde bestrijding
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 8 november 2006, nr. 200602240/1 inzake art. 6:13 Awb

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Administratief recht, Afdeling bestuursrecht, Belanghebbende, Niet-ontvankelijkverklaring, Ontwerpbesluit, Vergunning, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap, Ontvankelijkheid, Uitleg
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 8 november 2006, nr. 200601798/1 inzake art. 7, derde lid Besluit luchtkwaliteit 2005 (Kerkrade)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Luchtkwaliteit, Concentratie, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak, Kalenderjaar, Vergunning, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap, Bestuursorgaan
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 1 november 2006, nr. 200604367/1 inzake art. 5:32 Awb (Marum)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Dwangsom, Afdeling bestuursrecht, Financiële omstandigheden, Last onder dwangsom, Bestuursorgaan, Beleidsregel, Verbeuren van dwangsom, Administratief recht, Beoordelingsruimte, Bestuursdwang
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 18 oktober 2006, nr. 200603703/1 inzake art. 20.1 Wm en art.1:2 Awb (GS Utrecht)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Belanghebbende, Perceel, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Administratief recht, Bedrijfsafval, Bouw, Eigenaar, Merk, Sloop, Vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 11 oktober 2006, nr. 200603082/1 inzake artikel 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Nederweert)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Depositie, Vergunning, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ammoniak, Kwaliteit, Pluimveehouderij, Toestemming, Veehouderij, Verdrag
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 4 oktober 2006, nr. 200602177/1 inzake artikel 7.8b, vierde lid Wm, onderdeel D, categorie 14 Besluit milieu-effectrapportage 1994, bijlage III EG-richtlijn 85/337 en artikel 6 EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtijn) (Someren)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Milieueffectrapport, Aanwijzing, Bijzondere omstandigheden, Europese gemeenschap, Afdeling bestuurssrechtspraak, Administratief recht, Algemene maatregelen van bestuur, Ammoniak, Beschikking, Bestuursorgaan
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 4 oktober 2006, nr. 200601165/1 inzake art. 8.4 Wm (GS Overijssel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2007
Trefwoorden Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beleidsruimte, Kunststof, Ongegrondverklaring, Belangenafweging, Mediation, Noodzakelijkheid, Verkoop
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

2007/6 Huisarts; video-opname consult in het kader van evaluatie gesprekstechnieken behoort niet tot medisch dossier patiënt in de zin van art. 7:454 BW; geen privacyschending: klacht ongegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mrs. A.D.R.M. Boumans en prof. mr. J.K.M. Gevers, leden-juristen, M.G.M. Smid-Oostendorp en B.P.M. Schweitzer, leden-beroepsgenoten, mr. C.M.J. Wuisman-Jansen, secretaris) d.d. 21 december 2006.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 2 2007
Auteurs


Jurisprudentie

2007/5 Huisarts; euthanasie niet mogelijk indien coma is ingetreden: waarschuwing

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. R.A. Torrenga, voorzitter, mr. H. Uhlenbeck-Lagerweij en prof. mr. J.K.M. Gevers, leden-juristen, B.P.M. Schweitzer en F.M.M. van Exter, leden-beroepsgenoten, mr. H.J. Lutgert, secretaris) d.d. 5 december 2006.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 2 2007
Auteurs


Jurisprudentie

2007/36 Bedrijfsarts; arts dient desgevraagd zijn status als artikel 3-beroepsbeoefenaar en zijn BIG-registratienummer kenbaar te maken; medewerking van bedrijfsarts naar overgang andere bedrijfsarts: deels gegrond zonder oplegging van maatregel

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven (prof. mr. F.C.B. van Wijmen, voorzitter, mr. H.P.H. van Griensven, lid-jurist, A. de Jong, dr. C.W.G.M. Frenken en J.A.M. te Riele, leden-beroepsgenoten, mr. M. van der Hart, secretaris) d.d. 16 mei 2007.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 7 2007
Auteurs


Jurisprudentie

2007/17 Psychologe; behandeling c.q. onderzoek kind zonder toestemming beide ouders; gebrekkig verslag: waarschuwing

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven (mr. A.C. Oosterman-Meulenbeld, voorzitter, mr. F.C.B. van Wijmen, rechtsgeleerd lid, drs. M.Y. Klik, dr. X.M.H. Moonen en drs. L. de Nobel, leden gezondheidszorgpsychologen, mr. M. van der Hart, secretaris) d.d. 1 februari 2007.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 4 2007
Auteurs


Jurisprudentie

2007/14 Huisarts; onvoldoende onderzoek tijdens telefoongesprek, achterwege laten van bezoek aan patiënt en ongerustheid genegeerd: berisping

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, N.A. Mensing van Charante, dr. J.J. van der Sande en dr. B. van Ramshorst, leden-arts, mr. R.A. Hopster-Arendsen de Wolff, lid-jurist, mr. P. Tanja, secretaris) d.d. 15 augustus 2006.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 4 2007
Auteurs


Jurisprudentie

2007/37 Gemeentelijk schouwarts; schending plicht om waar nodig hulp te bieden: waarschuwing

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, dr. M.H. Houwert-de Jong, J. van Asma, dr. J.H. Schornagel, leden-arts, mr. dr. J.A.C. Bartels, lid-jurist, mr. M. Bleeker-Hemmes, secretaris) d.d. 19 juni 2007.

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 7 2007
Auteurs


Jurisprudentie

Steun of geen steun, een kwestie van (onder meer) selectiviteit

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 1/2 2007
Trefwoorden staatssteun
Auteurs M. Gonen, N. Saanen en S.A. Wissing

M. Gonen

N. Saanen

S.A. Wissing
Jurisprudentie

Mostaza Claro/Centro Móvil

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 1/2 2007
Trefwoorden consumentenbeleid, rechtsbescherming
Auteurs J.J. van Haersolte-van Hof en P.J. Kreijger

J.J. van Haersolte-van Hof

P.J. Kreijger
Jurisprudentie

Het arrest Boiron: de pil verguld?

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 1/2 2007
Trefwoorden staatssteun
Auteurs K.J. Defares en S.M. Goossens

K.J. Defares

S.M. Goossens
Toont 141 - 160 van 160 gevonden teksten
1 2 3 4 5 6 8 »
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.